Hei


Velkommen til MSD diabetes! Her kan du ta del i vår digitale kunnskapsbank med informasjon tilpasset dine interesser. Hold deg oppdatert innenfor ditt spesialistområde med tilgang til nyheter og faglig oppdatering her på MSD diabetes.

MSD

Når bør man intensivere blodsukkersenkende behandling?

Den oppdaterte nasjonale faglige retningslinjen for diabetes fra desember 2019 anbefaler at HbA1c skal være omkring 53 mmol/mol (7 %) for de fleste personer med type 2-diabetes.(1) Hvorfor er det viktig å oppnå behandlingsmål for HbA1c?

MSD

Hvordan virker kombinasjonen av DPP-4 hemmer og SGLT-2 hemmer?

Intensivering av blodsukkersenkende behandling med komplementære legemidler kan være en hensiktsmessig behandlingsmåte for pasienter som trenger ytterligere glukosereduksjon. Se video og lær mer om kombinasjon av STEGLATRO® (ertugliflozin) og JANUVIA® (sitagliptin)

MSD

Individualisert behandling ved diabetes type 2

Det er mange faktorer å ta hensyn til ved valg av behandlingsforløp hos pasienter med diabetes type 2. Vi har samlet noen av de viktigste i en infografikk, basert på den nasjonale faglige retningslinjen for diabetes og metodebok for sykehjemsleger (1,2)

Live webinar

Sammenheng mellom blodsukkerkontroll og komplikasjoner ved diabetes type 2

MSD

Mikrovaskulære komplikasjoner ved diabetes type 2

Les mer om de vanligste mikrovaskulære komplikasjonene ved diabetes type 2 her

NO-DIA-00044 02/21