Hei


Velkommen til MSD diabetes! Her kan du ta del i vår digitale kunnskapsbank med informasjon tilpasset dine interesser. Hold deg oppdatert innenfor ditt spesialistområde med tilgang til nyheter og faglig oppdatering her på MSD diabetes.

MSD

Når bør man intensivere blodsukkersenkende behandling?

Den oppdaterte nasjonale faglige retningslinjen for diabetes fra desember 2019 anbefaler at HbA1c skal være omkring 53 mmol/mol (7 %) for de fleste personer med type 2-diabetes.(1) Hvorfor er det viktig å oppnå behandlingsmål for HbA1c?

MSD

Kombinasjonsterapi ved diabetes type 2

Det er en rekke ulike legemidler å velge mellom dersom metformin ikke er tilstrekkelig for å nå behandlingsmål for blodsukker, og det foreligger ikke tilstrekkelig vitenskapelig evidens til å gi kun en enkeltanbefaling. To av legemiddelgruppene man kan velge mellom er DPP-4-hemmer og SGLT2-hemmer (1). Lurer du på hva som er forskjellen mellom disse gruppene og hva man bør tenke på ved behandling?

MSD

Hvordan virker kombinasjonen av DPP-4 hemmer og SGLT-2 hemmer?

Intensivering av blodsukkersenkende behandling med komplementære legemidler kan være en hensiktsmessig behandlingsmåte for pasienter som trenger ytterligere glukosereduksjon. Se video og lær mer om kombinasjon av STEGLATRO® (ertugliflozin) og JANUVIA® (sitagliptin)

MSD

Individualisert behandling ved diabetes type 2

Det er mange faktorer å ta hensyn til ved valg av behandlingsforløp hos pasienter med diabetes type 2. Vi har samlet noen av de viktigste i en infografikk, basert på den nasjonale faglige retningslinjen for diabetes og metodebok for sykehjemsleger (1,2)

Live webinar

Sammenheng mellom blodsukkerkontroll og komplikasjoner ved diabetes type 2

MSD

Vet du hvor mange pasienter med diabetes type 2 som når behandlingsmål i norsk allmennpraksis?

Les mer og se infografikk

Live webinar

Oppdaterte retningslinjer for behandling av diabetes type 2

Den nasjonale faglige retningslinjen for diabetes ble oppdatert 20. desember 2019. Blant annet ble flytskjema for behandling av diabetes type 2 oppdatert. Januvia (sitagliptin) er fortsatt et av de anbefalte medikamentene i kombinasjon med metformin hos pasienter uten hjerte-kar sykdom og som ikke når behandlingsmål ved livsstilsendringer og metformin (1).

MSD

Mikrovaskulære komplikasjoner ved diabetes type 2

Les mer om de vanligste mikrovaskulære komplikasjonene ved diabetes type 2 her

NO-DIA-00044 02/21