Det er mange faktorer å ta hensyn til ved valg av behandlingsforløp hos pasienter med diabetes type 2. Vi har samlet noen av de viktigste i en infografikk, basert på den nasjonale faglige retningslinjen for diabetes og metodebok for sykehjemsleger (1,2)

NO-NON-00105 05/20