dr.dilemma logo
dr.dilemma woman

Doktor Dilemma er en programserie hvor vi inviterer leger til å diskutere ulike problemstillinger som kan oppstå i en helt vanlig arbeidshverdag. Kanskje det tas opp noe du kjenner deg igjen i? Eller kanskje du har et dilemma du ønsker at vi skal ta opp?

Se mer her

mer

Se episode 4:

Lengde på film: (18:19)

Episode 4

SEKSUELL HELSE

Når skal du snakke om seksuell helse med pasienten? Hvorfor er samtalen om dette temaet vanskelig, og hva kan åpningsreplikken være?

Fastlegene Jørn Bendiksen og Kjell Olav Borén Svendsen diskuterer et dilemma som kanskje er det mest private på fastlegekontoret; Seksuell helse.

Flere episoder

Hva gjør du når pasienten googler sin diagnose og kommer til deg med en kravliste? Er digital konsultasjon upersonlig eller nødvendig modernisering for allmennlegene? Se flere episoder av Doktor Dilemma hvor vi tar opp aktuelle problemstillinger dere leger kan komme opp i.

Episode 1

Episode 2

Episode 3

Episode 4


dr.dilemma question

Har du et dilemma?

Du kan påvirke hvilke dilemmaer vi skal ta opp i
programmet med dine spørsmål, erfaringer eller svar.
Har du et dilemma du vil vi skal diskutere?