dr.dilemma logo

Se episode 4:

Lengde på film: (18:19)

SEKSUELL HELSE

Når skal du snakke om seksuell helse med pasienten? Hvorfor er samtalen om dette temaet vanskelig, og hva kan åpningsreplikken være?

Fastlege ved Langnes legesenter i Tromsø, Jørn Bendiksen, og universitetslektor ved Universitetet i Oslo og fastlege ved Frogner helsesenter, Kjell Olav Borén Svendsen, diskuterer et dilemma som kanskje er det mest private på fastlegekontoret; Seksuell helse.

Se alle episodene av Doktor Dilemma

Flere episoder

Hva gjør du når pasienten googler sin diagnose og kommer til deg med en kravliste? Er digital konsultasjon upersonlig eller nødvendig modernisering for allmennlegene? Se flere episoder av Doktor Dilemma hvor vi tar opp aktuelle problemstillinger dere leger kan komme opp i.

Episode 1

Episode 2

Episode 3

ep4

— Får pasienten sykdommer og tilstander som kan redusere seksualfunksjonen noe, og noen ganger mye og, er det veldig viktig at vi informerer objektivt hvilke muligheter og begrensninger det er. Overlater man det til pasienten er det mildt sagt dårlig gjort. Og det gjøres alt for mye, sier Kjell Olav Borén Svendsen.

— Så å snakke om utfordringene med pasienten rundt: har du potens, har du lyst, alle de fysiske og ikke minst psykiske påfølgende tankene som kommer, er viktig. Uansett alder, sier Jørn Bendiksen.

Det er vanskelig å ta opp seksualfunksjonen med pasienten. Doktor Dilemma hjelper deg et stykke på vei. Se episode 4 nå.

quote

Vi spør jo pasienter
rutinemessig om andre ting
som også er litt kleine da.

Borén Svendsen

dr.dilemma question

Har du et dilemma?

Du kan påvirke hvilke dilemmaer vi skal ta opp i
programmet med dine spørsmål, erfaringer eller svar.
Har du et dilemma du vil vi skal diskutere?