dr.dilemma logo

Doktor Dilemma er en ny programserie hvor vi inviterer leger til å diskutere ulike problemstillinger som kan oppstå i en helt vanlig arbeidshverdag. Kanskje det tas opp noe du kjenner deg igjen i? Eller kanskje du har et dilemma du ønsker at vi skal ta opp?
Hjertelig velkommen til Doktor Dilemma!

Hva når legen sier “nei” til
pasienten?

dr.dilemma ep.1 video restricted

Hvor viktig er lege-pasient-forholdet og hva skjer når legen sier “nei” til pasienten? Spesialister i allmennmedisin Johan Edvard Tellum på Aleris og Andreas Løfors på Abildsø legekontor kommer med sine betraktninger.

Hvordan håndtere «kravlisten» fra pasientene?
10 gode tips fra Dr. Løfors og Dr. Tellum

  1. Ikke avvis kravlisten, les den, vis interesse for den så blir du bedre kjent med pasienten
  2. Hvis lista er for lang; ta med pasienten på å prioritere hva dere skal fokusere på i dag.
  3. Utforsk åpent hvorfor pasienten har skrevet opp nettopp det – hva tror pasienten at skal komme ut av det (punkt for punkt).
  4. Ros pasientene for at de er godt forberedt og har tenkt igjennom hva de ønsker hjelp med.
  5. Stryk ut punktene som er avklart og be pasienten ta med listen igjen til neste time – hvis problemet/de andre punktene fortsatt består.
  6. Hør nøye på alt pasienten har å si, hvis legene avbryter eller utstråler at de ikke hører etter, vil pasienten ofte ikke føle seg forstått.
  7. Spør hvilken sykdom/tilstand pasienten er bekymret for. Noen ganger får man uventede svar som man lett kan avkrefte.
  8. Få pasienten til å forstå at du tar deres bekymringer på alvor, bagatellisering kan få pasientene til å føle seg dumme.
  9. Berolige når det er mulig og riktig, og gjør adekvate undersøkelser og prøver for å underbygge dine antagelser når det er nødvendig.
  10. Prøv å komme til en felles forståelse ved å begrunne godt faglig. Noen ganger må man gi og ta, ikke være for bastant. Noe utredning kan være helsefremmende for pasienten, selv i de tilfeller legen i utgangspunktet ikke mener at det er strengt nødvendig.

Ønsker du å ha denne listen på
kontorplassen din?

Last ned PDF

NO-NON-00102 05/20

dr.dilemma question

Har du et dilemma?

Du kan påvirke hvilke dilemmaer vi skal ta opp i
programmet med dine spørsmål, erfaringer eller svar.
Har du et dilemma du vil vi skal diskutere?