Doktor Dilemma

Syk til det motsatte er bevist, eller frisk til det motsatte er bevist? Når bør man henvise en person med overdreven helseangst videre? Og hvordan kommunisere med pasienter som har helseangst?

Dette er noen av temaene Ingvild og Ingvard diskuterer i del 1 av episode 3 av Doktor Dilemma!

Du har ikke litt ALS.
Det er 0 eller 100.

Ingvard Wilhelmsen

Flere episoder

Hva gjør du når pasienten googler sin diagnose og kommer til deg med en kravliste? Er digital konsultasjon upersonlig eller nødvendig modernisering for allmennlegene? Se flere episoder av Doktor Dilemma hvor vi tar opp aktuelle problemstillinger dere leger kan komme opp i.

Episode 1

Episode 1

Episode 2

Episode 2

Episode 3

Episode 3

Vi må unngå å komme i en situasjon hvor pasienten oppleves slitsom

Ingvild Marie Grøndalen

Har du et dilemma?

Har du et dilemma?

Du kan påvirke hvilke dilemmaer vi skal ta opp i
programmet med dine spørsmål, erfaringer eller svar.
Har du et dilemma du vil vi skal diskutere?

Send inn her

NO-NON-00170 09/20