Se episode 4:
Doktor Dilemma
Lengde på film: (18:19)

Episode 4

SEKSUELL HELSE

Når skal du snakke om seksuell helse med pasienten? Hvorfor er samtalen om dette temaet vanskelig, og hva kan åpningsreplikken være?

Fastlegene Jørn Bendiksen og Kjell Olav Borén Svendsen diskuterer et dilemma som kanskje er det mest private på fastlegekontoret; Seksuell helse.

Se episode 4

Flere episoder

Hva gjør du når pasienten googler sin diagnose og kommer til deg med en kravliste? Er digital konsultasjon upersonlig eller nødvendig modernisering for allmennlegene? Se flere episoder av Doktor Dilemma hvor vi tar opp aktuelle problemstillinger dere leger kan komme opp i.

Episode 1

Episode 1

Episode 2

Episode 2

Episode 3

Episode 3

Episode 4

Episode 4

Registrer deg her

For å få episodene direkte i din mailboks,
trykk på knappen og registrer deg på MSD Innsikt.

Registrer deg her

Har du et dilemma?

Har du et dilemma?

Du kan påvirke hvilke dilemmaer vi skal ta opp i
programmet med dine spørsmål, erfaringer eller svar.
Har du et dilemma du vil vi skal diskutere?

Send inn her

N0-NON-00195 01/21