Nå kan pasienter med trippel negativ brystkreft (TNBC) i tidlig stadium få KEYTRUDA (pembrolizumab) og redusere risiko for tilbakefall

I 2022 ble ca 400 norske pasienter diagnostisert med TNBC, og ca halvparten var i stadium II og III1. Disse vil nå kunne gis Keytruda neoadjuvant sammen med kjemoterapi, etterfulgt av Keytruda som monoterapi etter kirurgi2.

Denne behandlingen har vist seg vist å gi bedre patologisk komplett respons (pCR), samt redusert risiko for tilbakefall, sammenlignet med kjemoterapi alene2.

Derfor anbefaler NBCG at KEYTRUDA + kjemoterapi blir standard neoadjuvant behandling for TNBC pasienter i stadium II og III3.

Ved å følge linken under får du lære om

  • Hvilke pasienter er aktuelle for neoadjuvant behandling?
  • Resultatene kra KN-522
  • Hvordan data fra brystkreftregisteret viser stor variasjon i neoadjuvant behandling av TNBC på tvers av HF’eneForstå fordelene ved fleksibel dosering1

  • Forstå fordelene ved fleksibel dosering1
  • For sykehuset gir det rom for økt kapasitet på infusjonsenheten og mer tilgjengelig helsepersonell.

Med Keytruda vil det si 9 infusjoner hver 6. uke eller 17 infusjoner hver 3. uke.

Anbefalt dose av KEYTRUDA (pembrolizumab) er enten 200 mg hver 3. uke eller 400 mg hver 6. uke administrert som intravenøs infusjon over 30 minutter.

Keytruda

Vi ønsker din tilbakemelding!

Har du ris eller ros? Tenkte du på noe spesielt da du leste, og har du et ønske eller to om hva vi skal skrive om i neste nyhetsbrev?

Send meg gjerne en e-post!

Anette, Sievers-Dalby – Redaktør, kreftsykepleier og brand lead MSD onkologi

Referanser

  1. Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft, Årsrapport 2020 og 2021
  2. Keytruda SPC, Aug 2023, 4.1, 4.2 og 5.1 
  3. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, Jan 2023
MSD logo white

Hvis du har spørsmål om et MSD-produkt, vennligst kontakt: msdnorge@msd.no

MSD (Norge) AS, Postboks 1579 Vika, 0118 Oslo
NO-OBR-00045 09/2023

Du mottar e-posten fordi du abonnerer på MSD Innsikt.
Kun for helsepersonell

Copyright © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates.
All rights reserved.

KEYTRUDA® (Pembrolizumab) – Se utfyllende informasjon i preparatomtalen, i utvalgt sikkerhetsinformasjon og bivirkninger.