MSD thumb

MSD Norge skal til ASCO

ASCO er en viktig møtearena med kreftomsorg på agendaen. Siste nytt innen kliniske studier og innovasjoner blir presentert, og dataene settes i kontekst av dagens klinisk praksis.

Vi ser frem til delta i diskusjoner og til å få innsikt i norske klinikeres tanker og inntrykk fra konferansen. Ta gjerne kontakt med Karine Lindmo Yttredal og Nirma Skrbo (Medical Affairs, MSD).

Sammen bygger vi kompetanse i Etiopia

MSD bidrar til global helse gjennom mange ulike initiativ. Blant annet kan ansatte hos oss bruke 40 timer av sin arbeidstid hvert år til frivillig arbeid.

Hanne Wessel-Lund har brukt sine 40 timer i Etiopia sammen med ansatte fra Oslo Universitetssykehus (OUS) og Aktiv Mot kreft (AMK). Som leder av en prosjektgruppe i Farmasøyter Uten Grenser (FUG) har vi i samarbeid med OUS og OsloMet vært med på utdanning av 70 kreftsykepleiere på Black Lion Hospital. I tillegg har OUS bidratt til utdanning av 50 nye onkologer i et land med ca. 100 millioner innbyggere, som ved prosjektets oppstart i 2012 kun hadde 3 onkologer.

Sammen bygger vi kompetanse, bidrar med utstyr og legger til rette for at flere pasienter kan få tilgang til bedre kreftbehandling.

* Du forlater nå msd

EISAI logo
MSD Logo

Oncology Nurse Academy ble arrangert i Oslo 13. april

Vi i MSD setter stor pris på å kunne bidra med faglig påfyll og relasjonsbygging på tvers av sykehus og kommuner. Oncology Nurse Academy er et skreddersydd program for sykepleiere som jobber i kreftomsorgen. For å imøtekomme behov i klinikk på best mulig måte er programmet er laget i samarbeid med 6 dyktige kreftsykepleiere på Østlandet. Med hele 125 påmeldte og engasjerte sykepleiere ble dette en fantastisk kveld.

Oncology Nurse Academy holdes også i Trondheim 8. juni 2023 på Radisson Blu Royal Garden Hotell.

For påmelding eller mer informasjon ta kontakt med therese.pedersen@merck.com

Fleksibel dosering hver 3. eller 6. uke1

Anbefalt dose av KEYTRUDA er enten 200 mg hver 3. uke eller 400 mg hver 6. uke administrert som intravenøs infusjon over 30 minutter. For pasienten betyr dette færre reiser og mindre tid på sykehus. For sykehuset gir det rom for økt kapasitet på infusjonsenheten og mer tilgjengelig helsepersonell.

Referanser

  1. Keytruda SPC, nov 2022, 4.2

Hei!

Takk for at du har lest nyhetsbrevet vårt. Har du ris eller ros? Tenkte du på noe spesielt da du leste, og har du et ønske eller to om hva vi skal skrive om i neste nyhetsbrev?

Send meg gjerne en e-post!

MSD logo white

Hvis du har spørsmål om et MSD-produkt, vennligst kontakt: msdnorge@msd.no

MSD (Norge) AS, Postboks 1579 Vika, 0118 Oslo
NO-KEY-00384 04/2023

Du mottar e-posten fordi du abonnerer på MSD Innsikt.
Kun for helsepersonell

Copyright © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates.
All rights reserved.

Bruksanvisning

KEYTRUDA® (Pembrolizumab)
INDIKASJONER:
Full indikasjonstekst for alle godkjente indikasjoner – se Felleskatalogen.  

ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSREGLER:
Immunrelaterte bivirkninger, inkludert alvorlige og fatale tilfeller, har forekommet hos pasienter behandlet med KEYTRUDA. Det har også forekommet immunrelaterte bivirkninger etter siste dose med KEYTRUDA. Immunrelaterte bivirkninger som påvirker mer enn et kroppssystem kan forekomme samtidig. Pasienten må derfor overvåkes for tegn/symptomer på immunrelaterte bivirkninger. Se preparatomtalen kap 4.4 og 4.8 for utfyllende informasjon om bivirkninger generelt, immunrelaterte bivirkninger spesielt samt håndtering av slike bivirkninger.

VIKTIGE INTERAKSJONER:
Bruk av systemiske kortikosteroider eller immunsuppressiva før oppstart av KEYTRUDA bør unngås på grunn av deres potensielle interferens med den farmakodynamiske aktiviteten og effekten til KEYTRUDA. Systemiske kortikosteroider eller andre immunsuppressiva kan imidlertid brukes etter oppstart av behandling med KEYTRUDA for å behandle immunrelaterte bivirkninger. Kortikosteroider kan også brukes som premedisinering, som profylaktisk antiemetika og/eller for å lindre kjemoterapirelaterte bivirkninger ved bruk av KEYTRUDA i kombinasjon med kjemoterapi.

FERTILITET, GRAVIDITET og AMMING:
● KEYTRUDA skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke den kliniske tilstanden til kvinnen gjør behandling med KEYTRUDA nødvendig.
● Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon under behandling med KEYTRUDA og i minst 4 måneder etter siste dose med KEYTRUDA.
● Det er ukjent om KEYTRUDA skilles ut i morsmelk hos mennesker og en fordel- risikoevaluering før beslutning om ammingen skal opphøre eller om behandlingen med KEYTRUDA skal avsluttes/avstås fra må gjennomføres. Det er ingen kliniske data tilgjengelig for mulig effekt av KEYTRUDA på fertilitet.

PASIENTKORT: 
Alle forskrivere av KEYTRUDA må være kjent med viktig sikkerhetsinformasjon for pasient og retningslinjer ved bruk. Forskriver må diskutere risikoen ved behandling med KEYTRUDA med pasienten. Pasienten vil få tildelt en pasientbrosjyre og tilhørende pasientkort ved forskrivning.

PRIS, REFUSJON OG FORSKRIVNINGSREGLER:
Maksimal utsalgspris fra apotek: 38 764,80 NOK. KEYTRUDA er inkludert i anbud for kreftlegemidler (LIS 2007) og selges med rabattert pris. Reseptgruppe: C, Refusjon: H-resept

Før forskrivning av KEYTRUDA alene eller i kombinasjon med andre legemidler, se preparatomtalen for hvert legemiddel.
MSD (Norge) AS, PO box 1579 Vika, 0118 Oslo, tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10. Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.