Helsekompetanse og kreft

Helsekompetanse er et viktig og sentralt tema som har fått økt oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. Det er relevant for en rekke områder, som individsentrerte helsetjenester, behandling av kroniske sykdommer, og bekjempelse av sosiale ulikheter i helse. Men hva er helsekompetanse – og er det annerledes innenfor kreft enn innenfor andre sykdomsområder?

Dette er noen av temaene vi utforsker i dagens episode av Oncocast. For å øke vår kompetanse om helsekompetanse har vi fått besøk av Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen og Christopher Le, doktorgradsstipendiat fra Universitetet i Innlandet og seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

På bildet fra venstre: Christopher Le, Elisabeth Naess, Ole Alexander Opdalshei, Walaa Abuelmagd

Her kan du finne rapportene det refereres til i denne episoden om befolkningens helsekompetanse, både den internasjonale og den norske.

Har du innspill til temaer for Oncocast?

Send meg gjerne en e-post!

Walaa Abuelmagd

Medical Advisor Oncology MSD