Virkningsmekanisme

BRIDIONs virkemåte:1

BRIDION (sugammadex) er et modifisert gammacyklodekstrin som er en selektiv antidot for muskelrelakserende stoffer. Det danner et kompleks med de neuromuskulære blokkerne rokuronium og vekuronium i plasma, og reduserer derved mengden av neuromuskulær blokker tilgjengelig til å binde seg til nikotinreseptorene på den neuromuskulære endeplate. Dette resulterer i reversering av neuromuskulær blokade indusert av rokuronium og vekuronium.1

BRIDIONs virkemåte

Referanser

  1. Bridion SPC, Januar 2022, 5.1