Webinar

Kliniske erfaringer med immunterapi innen hode- og halskreft

I 2020 ble et helt nytt behandlingstilbud tatt i bruk da pasienter med tilbakevendende eller metastatisk hode- og halskreft kunne få behandling med immunterapi i førstelinje.1

I et webinar 22. april 2021 delte Åse Bratland, MD PhD (Radiumhospitalet), Professor Claes Mercke (Karolinska Universitetssjukhuset) og Claus Andrup Kristensen, MD PhD (Rigshospitalet i København) sine pasienterfaringer og betraktninger rundt valg av immunterapi som førstelinjebehandling i klinikken. Klikk på filmene under for å høre foredragene.

21. mai 2021

Man with a dog

12:30

Oppsummering av KN-048 studien

MD PhD Åse Bratland, Radiumshospitalet

23:22

Kliniske erfaringer med immunterapi i hode-og halskreft

MD PhD Åse Bratland, Radiumshospitalet

29:29

Immunotherapy in context with other treatment options

MD PhD Claes Mercke, Karolinska Universitetssjukhuset

29:04

Kliniske erfaringer og utfordringer med immunterapi i hode- og halskreft

Claus Andrup Kristensen, MD PhD, Rigshospitalet

1: Introduction with key results from KEYNOTE-048 study

Åse Bratland, MD PhD, seksjonsoverlege ved Oslo Universitetssykehus

Åse Bratland var med som utprøver i KEYNOTE-048 studien, og gir her en 10 minutters sammendrag av studien og hovedresultatene.

2: Clinical experience with immunotherapy in first-line treatment of R/M HNSCC with patient cases at Oslo University Hospital

Åse Bratland, MD PhD, seksjonsoverlege ved Oslo Universitetssykehus

Åse Bratland tar oss gjennom forekomst og pasientbildet av hode- og halskreftpasienter ved Oslo Universitetssykehus. Nye retningslinjer for behandling er implementert, og hun viser ny strategi for behandling av pasienter med tilbakevendende eller metastatisk hode- og halskreft.Til slutt presenterer hun en spesiell pasientcase som diskuteres blant foredragsholderne.

3: How do we select patients with R/M HNSCC for immunotherapy in first-line treatment in the world of salvage surgery or re-irradiation?

Claes Mercke, professor ved Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Claes Mercke setter implementering av immunterapi i behandlingen av hode- og halskreftpasienter inn i kontekst med annen tilgjengelig behandling vi har i dag, kurativ eller non-kurativ. Han deler også to pasientcaser til diskusjon, og stiller avslutningsvis spørsmål rundt viktige punkter for fremtidig behandling.

4: Experience and challenges with first-line pembrolizumab for recurrent/metastatic head and neck cancer

Claus Andrup Kristensen, MD PhD, Onkolog og forsker ved Rigshospitalet, København

Claus Andrup Kristensen viser data og sub-analyser fra KEYNOTE-048 studien, som bakgrunn for ny behandlingsstrategi ved Rigshospitalet i København. Han tar opp to spesielle pasientcaser, hvorav den ene var en tidlig deltager i studie med pembrolizumab. Til slutt omtaler han utvalgte pågående studier innen hode- og halskreft, og status på disse. Avslutningsvis er det en runde med spørsmål og svar.

Bratland

ÅSE BRATLAND

MD PhD, onkolog og seksjonsoverlege ved avdeling for hode- og halskreft ved Oslo universitetssykehus. Hun leder et team av leger som er ansvarlige for de ikke-kirurgiske behandlingsprogrammene til pasienter med ondartede sykdommer i hode-hals, og hud. Bratland har deltatt i og gjennomført en rekke kliniske studier, og har publisert mer enn 25 artikler i ulike medisinske tidsskrifter. Blant annet har hun deltatt i KEYNOTE-048, som inkluderte den første pasienten på immunterapi i 2015 og hvor dataene ble publisert i 2019.

Skjermbilde

CLAES MERCKE

Claes Mercke er professor i strålingsonkologi og en av overlegene ved Karolinska Universitetssykehus, Theme Cancer i Stockholm. Han er medlem av et team av leger som er ansvarlig for ikke-kirurgiske behandlingsprogrammer for pasienter med ondartede sykdommer i hode og nakke, thorax og hud, og også for strålebehandling av pediatriske svulster. Mercke har forsket på radiobiologi, spesielt med fokus på genetisk bestemt radiosensitivitet og samspillet mellom stråling og medikamenter, som blir brukt på klinisk strålebehandling.

Claus Andrup

CLAUS ANDRUP KRISTENSEN

Overlege, Ph.D. og medisinsk leder av klinikken for behandling av lungekreft og hode- og halskreft ved avdeling for kreftbehandling ved Rigshospitalet i København. I nært samarbeid med multidisiplinært team, står han og den onkologiske legegruppen for behandling av alle pasienter med hode-hals kreft på Rigshospitalet. Claus Andrup Kristensen er styremedlem i den danske Head and Neck Cancer Study Group (DAHANCA), som er ansvarlig for nasjonale retningslinjer, overvåker kvaliteten på behandlingen og gjennomfører kliniske studier i regi av DAHANCA. På forskningssiden har Claus Andrup Kristensen deltatt i flere kliniske studieprotokoller innen hodehalskreft og har over 50 publikasjoner i anerkjente tidsskrifter.

Har du spørsmål rundt KEYTRUDA®?

Har du spørsmål rundt KEYTRUDA®?

Ta kontakt med Anne Høiberg.

Referanser

  1. Link til beslutning fra Nye Metoder: https://nyemetoder.no/metoder/pembrolizumab-keytruda-indikasjon-xiii (Lest 06.05.21)