Administrasjon

Administrasjon

Tilberedning/Håndtering: Klar til bruk. Skal være klar, fargeløs. Bruk ikke vaksinen dersom den inneholder partikler og/eller er misfarget. Bør ikke blandes med andre vaksiner/legemidler.1

Administrering: Injiseres s.c. eller i.m. Skal ikke injiseres intravaskulært eller intradermalt.1

Hvordan settes vaksinen? Se film her:

pneumovax administrasjon

Referanser

  1. SPC Pneumovax 20.08.2019
  2. FHI, vaksinasjonsveilederen, Pneumokokkvaksine: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/pneumokokkvaksinasjon—veileder-fo/ (01.06.2020)

Les mer