Anbefalt bruk

Anbefalt bruk av Pneumovax (PPV23)

PPV23 i kombinasjon med PKV13

For pasienter med høy risiko for systemisk pneumokokksykdom kan det være aktuelt å gi Pneumovax (PPV23) i kombinasjon med Prevenar 13 (PKV13).2

Vær da oppmerksom på:

Referanser

  1. SPC Pneumovax 20.08.2019
  2. FHI, vaksinasjonsveilederen, Pneumokokkvaksine: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/pneumokokkvaksinasjon—veileder-fo/ (01.06.2020)

Les mer