Risikogrupper

Risikogrupper

Visse sykdommer og tilstander kan medføre betydelig økt risiko for invasiv pneumkokksykdom hos alle som har tilstanden. Pneumokokkvaksinasjon anbefales derfor til alle personer med slike sykdommer eller tilstander. Ved sykdommer og tilstander med varierende risiko for invasiv pneumokokksykdom anbefales en individuell vurdering av behovet for pneumokokkvaksinasjon. Se oversikt under.2

Vaksinasjon anbefales på gruppenivå:2

 • Anatomisk eller funksjonell miltmangel
 • Cerebrospinalvæskelekkasje
 • Hivinfeksjon/AIDS
 • B-cellesvikt, inkludert a-og hypogammaglobulinemi
 • Stamcelletransplantasjon
 • Hematologisk kreft (leukemi, lymfom og myelomatose)
 • Organtransplantasjon
 • Cochleaimplantat
 • Alder ≥ 65 år

Individuell vurdering av behov for vaksinasjon:2

 • Kronisk leversykdom
 • Primær eller medfødt immunsvikttilstand (untatt B-cellesvikt)
 • Kreft (unntatt hematologisk)
 • Kronisk nyresykdom
 • Hjemløse eller rusmisbrukere
 • Latrogen immunsuppresjon (unntatt ved organtransplantasjon)
 • Diabetes mellitus
 • Cøliaki
 • Nedsatt ventilasjonskapasitet
 • Kronisk lungesykdom
 • Kronisk hjertesykdom
 • Tidligere gjennomgått pneumokokkpneumoni eller IDP
 • Alkoholisme
 • Røyking
 • Yrkesutøvelse med økt risiko (laboratoriepersonell og sveisere)

Referanser

 1. SPC Pneumovax 20.08.2019
 2. FHI, vaksinasjonsveilederen, Pneumokokkvaksine: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/pneumokokkvaksinasjon—veileder-fo/ (01.06.2020)

Les mer