Tienam

Antibiotikum (Kombinasjon av imipenem og cilastatin).