Faglig oppdatering

Bruk av muskelrelaks har blitt en standard del å ta stilling til hos pasienter som skal undergå generell anestesi i forbindelse med operasjon. Mye forskning gjøres idag på bruk av muskelrelaks, monitorering av det, samt reversering. Det gjøres også mye forskning på bruk av dyp vs moderat blokade for å optimalisere kirurgiske forhold, og for å få et bedre utfall på pasientforløpet med hensyn på komplikasjoner, smerter og rask rekonvalesens.

På denne siden vil vi oppdatere deg på forskning som gjøres på området med artikler, foredrag og annet relevant materiale.

Live webinar

Live webinar: Low impact surgery and anesthesia in laparoscopy

Live webinar

«Low Impact Laparoskopi» vil si at man bl.a opererer under lavt intra-abdominalt trykk, hvor målsetningen er å redusere smerter og opioidbruk for pasienten etter operasjon, og en raskere utskrivning fra sykehuset.
Foredragene på fredagen har fokus på low impact kirurgi innenfor bariatri, kolorektalkirurgi, gynekologi og robotkirurgisk cholesystectomi. Foredragene holdes av en anestesilege og en kirurg sammen, da samarbeid mellom profesjonene er en sentral del for å lykkes med low impact laparoskopi.

MSD

Network In Anesthesia & Surgery November 2019

Symposium

NIAS symposiet i November samletover 2900 deltagere. Du kan nå se alle foredragene her. Tema: "Anestesi og kirurgi i den overvektige pasienten - utfordringer og behandlingsstrategier"

MSD

Kirurgisk Høstmøte

Symposium

Michiel Warle' MD PhD og Professor Thomas Fuchs-Buder ga på Høstmøtet innsikt i nyere forskning innen low impact laparoskopisk kirurgi, og optimalisering av kirurgiske forhold for å forbedre pasient-utfall. Du kan se foredragene og diskusjonsdelen her...

MSD

Network In Anesthesia & Surgery Juni 2019

Symposium

NIAS er et online vitenskapelig symposium som samler kirurger og anestesileger fra hele verden. Se foredragene her. Tema: «Minmal Invasive Surgery - How to improve surgical conditions and patient outcome in laparoscopic surgery. A joint task for Anesthesia and Surgeons».

MSD

Dyp versus moderat nevromuskulær blokade

Forskningsresultater

En meta-analyse viste at bruk av dyp nevromuskulær blokade (NMB) gir bedre operasjonsforhold under kikkhullsoperasjoner og reduserer postoperativ smerte

MSD

Videoer som illustrerer bruk av dyp nevromuskulær blokade

Video demonstrasjon

Her kan du se videoer som viser hvordan bruk av dyp nevromuskulær blokade kan bidra til å optimalisere kirurgiske forhold under ulike laparoskopiske inngrep.

MSD

Pasientutfall og dyp versus moderat nevromuskulær blokade

Forskningsresultater

Har administrering av høy-vs lavdose neuromuskulær blokkeringsmiddel noen effekt på ikke-planlagte 30-dagers reinnleggelser etter retroperitoneal laparoskopisk kirurgi?

MSD

Nyere forskning

Opptak av webinar

Få et innblikk i nyere forskning innen bruk av høydose nevromuskulær blokade (NMB) ved laparoskopi med professor Albert Dahan.