Network In Anesthesia & Surgery (NIAS) Juni 2019

- et online vitenskapelig symposium sponset av MSD

Hva er NIAS?

Network In Anesthesia & Surgery (NIAS) er et populært vitenskapelig symposium med faglige innlegg og diskusjoner mellom anestesileger og kirurger fra verden over. Programmet har vært en årlig begivenhet i mange år, og tilbys i 2019 for første gang online via en PANDO webløsning for overføring av interaktive møter. Programmet er sponset av MSD.

NIAS

Her kan du se opptak av foredragene, samt påfølgende spørsmål og diskusjoner

13 min

Thomas Fuchs-Buder

Pneumoperitoneum and the Work Space

Professor Thomas Fuchs-Buder, Anesthesia, France

20 min

Cecile de Chaisemartin

Low Impact Laparoscopy for Colorectal Surgery: New Insights

Dr Cecilie de Chaisemartin, colorectal cancer surgery, France

32 min

17 min

19 min

Tim Rockall

Imaging Evolution in Laparoscopic Procedures

Professor Timothy Rockall, surgery, UK

23 min

Hva er målsettingen med NIAS programmet, Juni 2019?

  • Diskutere betydningen av anestesiolog og kirurgssamarbeid for å forbedre pasientens utfall
  • Utforske de kliniske aspektene av nevromuskulær lammelse ved bruk av vedvarende dyp nevromuskulær blokk (NMB) i minimalt invasive operasjoner
  • Presentere unike hensyn til spesielle pasientpopulasjoner som gjennomgår minimalt invasive kirurgiske prosedyrer, som krever tilstrekkelig avslapping og forutsigbarog sikker gjenoppretting
  • Fremtidige teknikker og tilnærminger i minimal invasiv kirurgi
  • Utforske hvilken rolle effektivitet og kvalitet har i operasjonssalen
NO-XBR-00051