Network In Anesthesia & Surgery (NIAS) November 2019

- et online vitenskapelig symposium sponset av MSD

Tema: Anestesi og kirurgi i den overvektige pasienten
- utfordringer og behandlingsstrategier

NIAS

Agenda, Onsdag 20.november

17:00 - 17:08

Chairmen's Welcome and Introduction
Sherif Awad, Benoit Plaud

17:08 - 17:25

Challenges of anesthetic management in obese and morbidly obese surgical patients
Philippe Richebe

17:25 - 17:42

Surgical CHallenges in Obese Patients
Jacob Rosenberg

17:42 - 17:59

Optimizing the Patient Pathway in the Obese and Morbidly Obese: Are We Ready for Ambulatory Surgery
Thomas Fuchs-Buder

17:59 - 18:16

Challenging Cases in Robotic Thoracic Surgeries
Franca Melfi

18:16 - 18:33

Obese Atirways; Lean Strategies
Massimiliano Sorbello

18:33 - 18:50

Neuromuscular Block Reversal: Dosing in Obese Patients
Manfred Blobner

18:50 - 19:00

Panel Discussion and Summary
Panel

Info om foredragsholderne kommer snart

Hva er NIAS?

Network In Anesthesia & Surgery (NIAS) er et populært vitenskapelig symposium med faglige innlegg og diskusjoner mellom anestesileger og kirurger fra verden over. Programmet har vært en årlig begivenhet i mange år, og tilbys i 2019 for første gang online via en PANDO webløsning for overføring av interaktive møter.

NO-XBR-00056