Få et innblikk i nyere forskning innen bruk av høydose nevromuskulær blokade (NMB) ved laparoskopi med professor Albert Dahan.

Webinar

Dahan er professor i anestesiologi, og er leder for den vitenskapelige forskningen innen anestesi ved Leiden University Medical Center (LUMC) i Nederland. Han er medlem av flere prestisjefylte amerikanske og europeiske editorial boards, blant annet Anesthesiology, Pain og European Journal of Pain. Han er også medlem av flere internasjonale Advisory Boards relatert til perioperativ behandling og opioider.

Film lengde: 31.27 Minutter.