Foredrag og symposier

Low impact surgery & workspace

Kirurgisk Høstmøte 2020

Symposium

Hvordan sikre gode kirurgiske plassforhold, og samtidig få mulighet til å operere under lavest mulig intra-abdominalt trykk? Hvordan kan effektivt samarbeid bidra til å optimalisere kirurgens arbeidsforhold?

Under årets digitale Kirurgiske Høstmøte kan du få med deg to symposier arrangert av MSD hvor tre internasjonale foredragsholdere belyser denne tematikken.

Live webinar

Live webinar: Low impact surgery and anesthesia in laparoscopy

Live webinar

«Low Impact Laparoskopi» vil si at man bl.a opererer under lavt intra-abdominalt trykk, hvor målsetningen er å redusere smerter og opioidbruk for pasienten etter operasjon, og en raskere utskrivning fra sykehuset.
Foredragene på fredagen har fokus på low impact kirurgi innenfor bariatri, kolorektalkirurgi, gynekologi og robotkirurgisk cholesystectomi. Foredragene holdes av en anestesilege og en kirurg sammen, da samarbeid mellom profesjonene er en sentral del for å lykkes med low impact laparoskopi.

MSD

Network In Anesthesia & Surgery November 2019

Symposium

NIAS symposiet i November samletover 2900 deltagere. Du kan nå se alle foredragene her. Tema: "Anestesi og kirurgi i den overvektige pasienten - utfordringer og behandlingsstrategier"

MSD

Kirurgisk Høstmøte

Symposium

Michiel Warle' MD PhD og Professor Thomas Fuchs-Buder ga på Høstmøtet innsikt i nyere forskning innen low impact laparoskopisk kirurgi, og optimalisering av kirurgiske forhold for å forbedre pasient-utfall. Du kan se foredragene og diskusjonsdelen her...

MSD

Network In Anesthesia & Surgery Juni 2019

Symposium

NIAS er et online vitenskapelig symposium som samler kirurger og anestesileger fra hele verden. Se foredragene her. Tema: «Minmal Invasive Surgery - How to improve surgical conditions and patient outcome in laparoscopic surgery. A joint task for Anesthesia and Surgeons».

MSD

Nyere forskning

Opptak av webinar

Få et innblikk i nyere forskning innen bruk av høydose nevromuskulær blokade (NMB) ved laparoskopi med professor Albert Dahan.

NO-XBR-00156