Faglig oppdatering

Dyp nevromuskulær blokade (dNMB)

-optimalisering av kirurgiske forhold

MSD
Symposium

Michiel Warle' MD PhD og Professor Thomas Fuchs-Buder ga på Høstmøtet innsikt i nyere forskning innen low impact laparoskopisk kirurgi, og optimalisering av kirurgiske forhold for å forbedre pasient-utfall. Du kan se foredragene og diskusjonsdelen her...

MSD
Anestesiologi

En meta-analyse viste at bruk av dyp nevromuskulær blokade (NMB) gir bedre operasjonsforhold under kikkhullsoperasjoner og reduserer postoperativ smerte

MSD
Video demonstrasjon

Her kan du se videoer som viser hvordan bruk av dyp nevromuskulær blokade kan bidra til å optimalisere kirurgiske forhold under ulike laparoskopiske inngrep.

MSD
Studier

Har administrering av høy-vs lavdose neuromuskulær blokkeringsmiddel noen effekt på ikke-planlagte 30-dagers reinnleggelser etter retroperitoneal laparoskopisk kirurgi?

MSD
Webinar

Få et innblikk i nyere forskning innen bruk av høydose nevromuskulær blokade (NMB) ved laparoskopi med professor Albert Dahan.

MSD
Symposium

Network In Anesthesia & Surgery (NIAS) er et populært vitenskapelig symposium med faglige innlegg og diskusjoner mellom anestesileger og kirurger fra verden over. Se foredrag fra NIAS Juni symposiet her

MSD
Symposium

Klikk her for å se program for November symposiet, og for registrering til online deltagelse.

Produkter

Bridion

Sugammadex

Les mer

Esmeron

Rekuroniumbromid

FK-Tekst

Virkningsmekanisme

Virkningsmekanisme

Se en animert video av hvordan suggamadex (BRIDION) virker ved å pakke inn hvert enkelt rocuronium molekyl, og på den måten reverserer nevromuskulær blokade

Film lengde: 3.50 Minutter.

Aktuelt

Studier og data

M. H. Bruintjes et al. 2017

Deep neuromuscular block to optimize surgical spaceconditions during laparoscopic surgery: a systematic review and meta-analysis

Klikk her for å lese mer i referansene

Cantineau JP, Porte F, d’Honneur G, et al. :

Neuromuscular effects of rocuronium on the diaphragm and adductor pollicis muscles in anesthetized patients

Klikk her for å lese mer i referansene :

Lindekaer, A.L., Halvor Springborg, H., Istre, O.

Deep Neuromuscular Blockade Leads to a Larger Intraabdominal Volume During Laparoscopy

Klikk her for å lese mer i referansene

Martini CH, Boon M, Bevers RF, et al.

Evaluation of surgical conditions during laparoscopic surgery in patients with moderate vs deep neuromuscular block

Klikk her for å lese mer i referansene

Jones RK, Caldwell JE, Brull SJ, et al.

Reversal of profound rocuronium-induced blockade with sugammadex: a randomized comparison with neostigmine

Klikk her for å lese mer i referansene

Blobner M, Eriksson LI, Scholz J, et al.

Reversal of rocuronium-induced neuromuscular blockade with sugammadex compared with neostigmine during sevoflurane anaesthesia: results of a randomised, controlled trial

Klikk her for å lese mer i referansene