Behovet for optimale kirurgiske plassforhold

Alle kirurger krever gode kirurgiske forhold å jobbe i, inkludert godt synsfelt til kritiske strukturer og muskelavslapping. En grundig avslappet pasient sørger for at pasienten ligger helt i ro, og det er ingen plutselige og uønskede refleksbevegelser. Dette er med å gi en kirurg optimale kirurgiske forhold.1,2

Det er mange kirurgiske inngrep der optimale kirurgiske forhold er avgjørende for et godt resultat, slik som:1

 • Kirurgi i retroperitoneum.
 • Kirurgi nær lever, milt og bukspyttkjertel som for eksempel bariatrisk kirurgi, fundoplasjon, gastrisk kirurgi, leverreseksjonens splenektomi og bukspyttkjertel-prosedyrer.
 • Robotkirurgiske prosedyrer og laparoskopisk kirurgi, der instrumenter ikke kan fjernes ved plutselig pasientbevegelser.
 • Andre operasjoner, inkludert øyekirurgi, ØNH-prosedyrer, nevrokirurgi, nevroradiologi, ablasjon og avanserte endoskopiske gastrointestinale prosedyrer.
Surgery

Ukontrollerte refleksbevegelser hos pasienter:1

 • Blir ansett som alvorlig og er en stor bekymring for kirurger.
 • Øker den totale operasjonsvarigheten - da operasjonen må settes på vent i noen minutter til pasienten er mer avslappet.
 • Kan forårsake skade på blodkar eller andre delikate strukturer under operasjonen i retroperitoneumområdet.
 • Kompliserer robotkirurgisk prosedyrer, der kirurgiske instrumenter ikke kan fjernes i tide ved bevegelse i pasienten.

Plutselig pasientbevegelser kan medføre konsekvenser, noe som kan ha negativ innvirkning på pasientutfall og kirurgisk presisjon. Selv om plutselig pasientbevegelse ikke vil føre til skader på det kirurgiske personalet, kan det ha alvorlige effekter på pasientene.1

Plutselig pasientbevegelse kan føre til:1

Skader på delikate strukturer, vev og blodkar i nærheten.

Tapt tid - kirurgi må stoppes til pasienten har vært avslappet nok.

Mulig organskade, spesielt under laparaskopisk eller robotkirurgi.

Kvaliteten på de kirurgiske plassforholdene

Kvaliteten på de kirurgiske plassforholdene bestemmes av både modifiserbare og ikke-modifiserbare faktorer. Ikke-modifiserbare faktorer inkluderer tidligere buk- eller gynekologiske operasjoner eller overvekt hos pasienten.2

Surgery

Tre vanlige måter å forbedre kirurgiske plassforhold og kvalitet inkluderer:2

01
Anestesirelaterte faktorer, som dype nivåer av nevromuskulær blokkering
02
Økning i intraabdominalt trykk (IAP)
03
Plassering av kroppen

Den vanlige måten å øke kirurgiske plassforhold på er gjennom plasseringen av kroppen og ved å øke IAP. Selv om økt IAP kan bidra til å forbedre visualiseringen, kan bare dypere nivåer av nevromuskulær blokkering sikre full muskellammelse og eliminere plutselig bevegelse.3,4

Å øke IAP over 15 mmHg kan gi en pasient risiko for hemodynamiske forandringer i flere organsystemer, inkludert hjerte- og lungesystemene.3

European Association for Endoscopic Surgerys retningslinjer for laparoskopisk kirurgisk praksis for pneumoperitoneum anbefaler å bruke lavest mulig trykk.

Referanser

 • 1

  Rosenberg J, Fuchs-Buder T. Surgical Stillness - When, Why and How? Front Surg 2019;6(61). doi: 10.3389/fsurg.2019.00061.

 • 2

  Bruintjes MH, van Helden EV, Braat AE, Dahan A, Scheffer GJ, van Laarhoven CJ, Warle MC. Deep neuromuscular block to optimize surgical space conditions during laparoscopic surgery: a systematic review and meta-analysis. Br J Anaesth 2017;118(6):834-842.

 • 3

  Nguyen JH, Tanaka PP. Anesthesia for laparoscopic surgery. In: Kavic MS, Nezhat C, Winfield H, eds. Prevention & Management of Laparoendoscopic Surgical Complications. 3rd ed. Miami, FL: Society of Laparoendoscopic Surgeons; 2012. http://laparoscopy.blogs.com/prevention_managment_3/2010/10/anesthesia-for-laparoscopic-surgery.html. Accessed January 24, 2018.

 • 4

  Viby-Mogensen J, Claudius C. Neuromuscular monitoring. In: Miller RD, ed. Miller’s Anesthesia. 8th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2015:1604–1621.

NO-XBR-00131