Kirurgiske plassforhold og dyp nevromuskulær blokade

Den vanligste måten å oppnå fullstendig ro og muskelavslapning på hos pasienter under kirurgi er ved å bruke nevromuskulære blokkeringsmidler som gir en dyp nevromuskulær blokade. Dette gir flere fordeler både for kirurg, anestesilege og pasienten.1,3 Den vanligste måten å øke kirurgiske plassforhold på er med en økning i IAP og justering av pasientens kroppsposisjonering.2 Imidlertid har mange studier vist at bruk av dypere nivåer av nevromuskulær blokkering også øker kirurgiske plassforhold, og behovet for økt intra-abdominalt trykk er mindre.2,4

Fordelene med nevromuskulær blokade (NBM):

1. Bedre kirurgiske plassforhold:

 • Undertrykkelse av ufrivillige muskelbevegelser som oppstår i refleks gir bedre kirurgiske plassforhold og pasienten ligger i fullstendig ro.1,4
 • NMB brukes i generell anestesi for å optimalisere det kirurgiske arbeidsområdet for kirurgen.1,5,6
 • NMB brukes under induksjon av anestesi for å lette intubasjon.5
 • Dyp NMB øker det intra-abdominale rommet ved både lavt trykk og standardtrykk pneumoperitoneumnivå.2,4
 • Med dyp NMB har man en større mulighet til å redusere det intra-abdominale trykket (IAP) sammenlignet med konvensjonell moderat NMB.4

2. Sikkerhet:

 • Den titrerte gjennomsnittlige IAP med dNMB er lavere enn ved moderat NMB, noe som viser et lavere behov for å øke intra-abdominalt trykk (IAP).4
 • Det er redusert risiko for skade på vev, organ og blodkar på grunn av plutselig pasientbevegelse.1
 • Kirurgiske plassforhold er betydelig bedre med dNMB.4
 • NMB opprettholder kirurgisk stillhet uten ukontrollerte muskelbevegelser gjennom hele prosedyren frem til sutur og sårlukking.1,6

3. Postoperative fordeler - bedre utfall for pasienten:

 • dNMB forbedrer utfallet for pasienten.4,7
 • dNMB har den ekstra fordelen av å bidra til mindre smerter etter operasjonen.2
 • dNMB påvirker ikke varigheten av operasjonen.2

Eksempel med bruk av dyp blokade

Klinisk erfaringer: Optimalisering av kirurgiske forhold

“Oppnå Mer Gjennom Samarbeid”

Her gir britiske kliniske eksperter sitt perspektiv på hvordan man kan optimalisere kirurgiske plassforhold.

Se videoen nå >

 

Network In Anesthesia & Surgery (NIAS) June 2019

An online scientific symposium sponsored by MSD | Les mer

Network In Anesthesia & Surgery

Referanser

 • 1

  Rosenberg J, Fuchs-Buder T. Surgical Stillness - When, Why and How? Front Surg 2019;6(61). doi: 10.3389/fsurg.2019.00061.

 • 2

  Bruintjes MH, van Helden EV, Braat AE, Dahan A, Scheffer GJ, van Laarhoven CJ, Warle MC. Deep neuromuscular block to optimize surgical space conditions during laparoscopic surgery: a systematic review and meta-analysis. Br J Anaesth 2017;118(6):834-842.

 • 3

  Rosenberg J, Fuchs-Buder. Why surgeons need to know about anaesthesia. Surg Endosc 2016;30:3661-3664.

 • 4

  Kim MH, Lee KY, Lee K-Y, Min B-S, Yoo YC. Maintaining Optimal Surgical Conditions With Low Insufflation Pressures is Possible With Deep Neuromuscular Blockade During Laparoscopic Colorectal Surgery. Medicine 2016;95:e2920.

 • 5

  Brueckmann B, Sasaki N, Grobara P, Li MK, Woo T, de Bie J, et al. Effects of sugammadex on incidence of postoperative residual neuromuscular blockade: a randomized, controlled study. BJA 2015;115(5):743-751.

 • 6

  Harris A, Welliver M, Redfern R, Kalynych N, McDonough J. Orthopaedic Surgery Implications Of A Novel Encapsulation Process That Improves Neuromuscular Blockade And Reversal. Internet J Orthopedic Surg 2007;7(2).doi:10.5580/12de.

 • 7

  Bruintjes MH, Albers KI, Gurusamy KS, Rovers MM, van Laarhoven CJHM, Warle MC. Cochrane Database of Systematic Reviews. Deep neuromuscular blockade in adults undergoing an abdominal laparoscopic procedure. Cochrane Library, Intervention Protocol. 2018. https://doi.org/10.1002/14651858.CD013197.

NO-XBR-00133