Effekt og sikkerhet

Bridion® ga forutsigbar, rask og komplett reversering av dyp nevromuskulær blokade1,2

Study design1: En multisenter, randomisert, parallellgruppe, komparativ, aktivstyrt, sikkerhetsanalyse-blindetstudie av 74 voksne kirurgiske pasienter. Ved gjenopptreden av 1-2 PTC etter den siste dosen rocuronium ble pasientene randomisert til å motta 4 mg / kg BRIDION® vs 70 μg / kg neostigmin med 14 μg / kg glykopyrrolat. Primær endepunkt var tiden fra starten av BRIDION® eller neostigmin administrering til et TOF forhold på 0,9,

Studieformål: studien sammenlignet effekten av BRIDION® vs neostigmin ved reversering av dyp rokuronium-indusert nevromuskulær blokade ved 1-2 PTCs.

Referanser

  • 1.

    Jones RK, Caldwell JE, Brull SJ, et al. Reversal of profound rocuronium-induced blockade with sugammadex: a randomized comparison with neostigmine. Anesthesiology. 2008;109(5):816–824.

  • 2.

    Blobner M, Eriksson LI, Scholz J, et al. Reversal of rocuronium-induced neuromuscular blockade with sugammadex compared with neostigmine during sevoflurane anaesthesia: results of a randomised, controlled trial. Eur J Anaesthesiol. 2010;27(10):874–881. doi:10.1097/EJA.0b013e32833d56b7.

NO-XBR-00011