BRIDIONs virkemåte:1

BRIDION (sugammadex) er et modifisert gammacyklodekstrin som er en selektiv antidot for muskelrelakserende stoffer. Det danner et kompleks med de neuromuskulære blokkerne rokuronium og vekuronium i plasma, og reduserer derved mengden av neuromuskulær blokker tilgjengelig til å binde seg til nikotinreseptorene på den neuromuskulære endeplate. Dette resulterer i reversering av neuromuskulær blokade indusert av rokuronium og vekuronium.1

Struktur av rocuronium

BRIDION® (sugammadex)

Rocuronium-sugammadex-kompleks

Virkningsmekanisme

Bridion virkningsmekanisme

Se en animert video av hvordan suggamadex (BRIDION) virker ved å pakke inn hvert enkelt rocuronium molekyl, og på den måten reverserer nevromuskulær blokade

Film lengde: 3.50 Minutter.

Se video

Referanser

  • 1.

    Bridion SPC, April 2020, 5.1

NO-XBR-00141