Reversering av nevromuskulær blokade (NBM):

Mot slutten av operasjonen administreres reverseringsmidler for å fremme en pålitelig reversering av muskelblokaden. For å vurdere nivået av nevromuskulær blokade, er train-of-four (TOF) -stimulering mye brukt. Restlammelser er definert som et TOF-forhold på <0,9; og er assosiert med svekkelse i svelging, luftveisobstruksjon og økt risiko for aspirasjon av mageinnhold. En pasient anses som reversert når et TOF-forhold på 0,9 er oppnådd. Derfor bør alle pasienter nå et TOF-forhold på 0,9 før ekstubasjon.2

Dette skaper et behov for et forutsigbart reverseringsmiddel som kan reversere alle nivåer av blokade til en TOF på minst 0,9 innen få minutter.*5

Hvis et forutsigbart reverseringsmiddel er tilgjengelig, har du mulighet til å gi eller etterspørre en dypere muskelblokade3,6*.

Reverseringsmiddelet må kunne:

 • Reverserer effekten av et hvilket som helst nivå av NMB.*3,5
 • Gjenopprette nevromuslulær funksjon innen få minutter.*5
Bridion virkningsmekanisme

Bridion (sugammadex) er et reverseringsmiddel som gjenoppretter nevromuskulær funksjon fullstendig til 0,9 innen median tid på 1,4-3,3 minutter, avhengig av dypden på blokaden, når det administreres mot slutten av operasjonen.*7

Reversering med Bridion (sugammadex):*

Icon Reduce

har potensialet til å redusere gjenværende restlammelser3,4

Icon Arrows

gir færre bivirkninger sammenlignet med neostigmin4,7,8,9

Icon Hospital

kan gi bedre effektivitet i bruk av operasjonsstua7

 

Med sugammadex har det blitt mulig å opprettholde dype nivåer av nevromuskulær blokade frem til slutten av operasjonen og minutter senere ha en fullstendig reversert pasient som er klar til å bli ekstubert.1,3,7

Å vite at det er et reverseringsmiddel som kan reversere alle nivåer av muskelblokade til en TOF på minst 0,9 innen en mediantid på 3 minutter, gjør at kirurger oftere kan be om dypere nivå av nevromuskulær blokade når det er behov for gode operasjonsforhold.

*For Bridion var mediantiden for fullstendig reversering (definert som reversering av T4 / T1-forholdet til 0,9) av dyp nevromuskulær blokade med rocuronium og vecuronium henholdsvis 2,7 minutter (1,2-16,1 min) og 3,3 minutter (1,4-68,4 min). Median tid til reversering av moderat neuromuskulær blokade var henholdsvis 1,4 minutter (0,9-5,4 min) og 2,1 min (1,2-64,2 min).7

I samsvar med vanlig praksis etter en neuromuskulær blokade, er det anbefalt å overvåke pasienten for bivirkninger i den postoperative perioden, inkludert gjeninntredende neuromuskulær blokade.

Referanser

 • 1

  Rosenberg J, Fuchs-Buder T. Surgical Stillness - When, Why and How? Front Surg 2019;6(61). doi: 10.3389/fsurg.2019.00061.

 • 2

  de Robertis E, Marinosci GZ, Romano GM, Piazza O, Iannuzzi M, Cirillo F, et al. The use of sugammadex for bariatric surgery: analysis of recovery time from neuromuscular blockade and possible economic impact. Clinico Economics Outcomes Res 2016:8:317-322.

 • 3

  Blobner M, Eriksson LI, Scholz J, Motsch J, Rocca GD, Prins ME. Reversal of rocuronium-induced neuromuscular blockade with sugammadex compared with neostigmine during sevoflurane anaesthesia: results of a randomised, controlled trial. Eur J Anaesthesiol 2010;27:874-881.

 • 4

  Honing GHM, Martini CH, Bom A, van Velzen M, Niesters M, Aarts LPHJ, et al. Safety of sugammadex for reversal of neuromuscular block. Exp Opin Drug Saf 2019;18(10:883-891.

 • 5

  Jones RK, Caldwell JE, Brull SJ, Soto RG. Reversal of Profound Rocuronium-induced Blockade with Sugammadex. A Randomized Comparison with Neostigmine. Anesthesiol 2008;109:816-824.

 • 6

  Cammu G. Sugammadex: Appropriate Use in the Context of Budgetary Constraints. Curr Anesthesiol Rep 2018;8:178-185.

 • 7

  Bridion SPC, April 2020, 5.1

 • 8

  Robinul-Neostigmin SPC Des 2016, 4.8

 • 9

  Hristovska AM, Duch P, Allingstrup M, Afshari A. Efficacy and safety of sugammadex versus neostigmine in reversing neuromuscular blockade in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD012763. DOI:

NO-XBR-00132