Kommunikasjon og samarbeid - nøkkelen til bedre pasientresultater2

Det kan være situasjoner der en kirurg vurderer avslapning av muskler som utilstrekkelig og ber om dypere muskelblokade, men anestesilegen nøler med å administrere eller opprettholde en dypere blokkering. Jacob Rosenberg og Thomas Fuchs-Buder, professorer i henholdsvis Minimal Invasive Surgery og Anestesi, mener mangelen på kunnskap om bruk av muskelblokade under anestesi blant kirurger, og på samme måte mangel på kunnskap om kirurgiske tekniske problemer blant anestesiologer er kjernen i denne problemstillingen.2

Behov

Hovedmålene for både kirurg og anestesilege er:2

 • Pasientens sikkerhet, og
 • Vellykket fullføring av den kirurgiske prosedyren.

Begrensningene

Nevromuskulær blokade er assosiert med restlammelser som:

 • Fører til lengre rekonvalesenstid og forlenget sykehusopphold3,4
 • Gir økt sykelighet og dødelighet3

Utfallet for pasienten må alltid tas i betraktning når man skal å gi en dypere muskelblokade. Noen pasientgrupper bør vurderes spesielt, og sikre at får en fullstendig reversering av muskelblokaden:

 • Pasienter med hypertensjon eller kongestiv hjertesvikt har økt risiko for postoperative lungekomplikasjoner (PPC).5
 • Overvektige pasienter med BMI> 30 kg/m2 har nesten 4 ganger større sannsynlighet for å oppleve bivirkninger i luftveiene under og etter operasjonen.6
 • Hos pasienter med underliggende luftveisproblemer, bidrar restlammelser til nedsatt funksjon i lungene og øvre luftveier, og uønskede respirasjonshendelser på postoperativ enhet.7
 • Sammenlignet med yngre voksne, har eldre pasienter økt risiko for restlammelser og tilhørende bivirkninger.8

Ved å forstå behovet for og begrensningene ved bruk av nevromuskulær blokade, kan kirurgen og anestesilege bedre samarbeide til fordel for pasienten.1,2 Det kan være fordelaktig av kirurgisk tekniske grunner å ha nevromuskulær blokade mot slutten av operasjonen, men verken kirurgen eller anestesilegen ønsker å ha langvarig anestesi eller resterende muskelblokade til stede etter inngrepet. Dette gjør det upraktisk å vurdere å bruke en dyp muskelblokade mot slutten av operasjonen uten å ha et effektivt reverseringsmiddel tilgjengelig.2

Referanser

 • 1

  Rosenberg J, Fuchs-Buder T. Surgical Stillness - When, Why and How? Front Surg 2019;6(61). doi: 10.3389/fsurg.2019.00061.

 • 2

  Rosenberg J, Fuchs-Buder. Why surgeons need to know about anaesthesia. Surg Endosc 2016;30:3661-3664.

 • 3

  Brueckmann B, Sasaki N, Grobara P, Li MK, Woo T, de Bie J, et al. Effects of sugammadex on incidence of postoperative residual neuromuscular blockade: a randomized, controlled study. BJA 2015;115(5):743-751.

 • 4

  Harris A, Welliver M, Redfern R, Kalynych N, McDonough J. Orthopaedic Surgery Implications Of A Novel Encapsulation Process That Improves Neuromuscular Blockade And Reversal. Internet J Orthopedic Surg 2007;7(2).doi:10.5580/12de.

 • 5

  Miskovic A, Lumb AB. Postoperative pulmonary complications. BJA 2017;118(3):317-334.

 • 6

  Chung F, Mezei G, Tong D. Pre-existing medical conditions as predictors of adverse events in day-case surgery. Br J Anaesth 1999;83:262-270.

 • 7

  Murphy GS, Brull SJ. Residual neuromuscular block: lessons unlearned. Part 1: definitions, incidence and adverse physiologic effects of residual neuromuscular block. Anesth Analg 2010;111(1):120-128.

 • 8

  Murphy GS, Szokol JW, Avram MJ, et al. Residual Neuromuscular Block in the Elderly: Incidence and Clinical Implications. Anaesthesiol 2015;123:1322-1336

NO-XBR-00134