The Elocon family

Elocon® (mometasone furoate 0.1%): treatment for psoriasis, eczema and other steroid-responsive dermatoses1-3

Elocon cream 0.1%1

 • A thin layer of the cream should be applied once a daily to the affected skin areas
 • Available in 30 g and 100 g tubes
 • Contains the excipients hexyle glycol and propylene glycol stearate

Elocon ointment 0.1%2

 • A thin film of the ointment should be applied once-daily to the affected skin areas
 • Available in 100 g tubes
 • Contains the excipients hexyle glycol and propylene glycol stearate

Elocon cutaneous solution 0.1%3

 • A few drops of the lotion should be applied once-daily to the skin
 • Available in 30 ml and 100 ml bottles
 • Contains the excipients hexyle glycol and propylene glycol stearate

Mometasone furoate, the active ingredient in Elocon, has anti-inflammatory, antipruritic and antiallergic effects. Results from percutaneous absorption studies show systemic absorption to be less than 1%.1-3

Please note: Elocon is a class III glucocorticoid and prescription-only medicine.

ELOCON Produktomtale

Les mer

Resources

Are you up to date on the diagnosis and management of psoriasis and atopic dermatitis? Use these fact files to learn more:

Atopic dermatitis fact file

Les mer

Psoriasis fact file

Les mer

Diagnostic Toolkit

All pictures with permission from PD Dr.med. Andreas Körber, Universitätsklinikum Essen AöR.

Contact Dermatitis

Psoriasis

Viktig sikkerhetsinformasjon

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Indikasjon:

Psoriasis, eksem og andre steroidømfintlige hudlidelser.

Kontraindikasjoner:

Elocon er kontraindisert ved rosacea i ansiktet, kviser, hudatrofi, perioral dermatitt, perianal og genital pruritus, bleieutslett, hudinfeksjoner , postvaksinelle reaksjoner, tuberkulose og syfilis. Elcon skal ikke brukes på sår .Overfølsomhet overfor mometasonfuorat, for andre kortiokosteroider eller hjelpestoffene.

Forsiktighetsregler:

 • Dersom irritasjon eller sensitivitet utvikles, bør behandlingen seponeres og hensiktsmessig behandling igangsettes.
 • Ved utvikling av infeksjon skal hensiktsmessig behandling igangsettes og medikamentet seponeres til infeksjonen er tilstrekkelig kontrollert .
 • Det er viktig å overvåke pasienten da systemisk absorbsjon kan gi Cushings syndrom, hyperglykemi og glukosuri.
 • Ved behandling av store hudområder, eller ved okklusjonsbehandling, bør pasienten evalueres regelmessig for tegn på HPA-akse-suppresjon.
 • Anbefales ikke til barn <2 år.
 • Langvarig bruk kan påvirke vekst og utvikling hos barn.
 • Ved seponering kan «rebound»-effekt utvikles og dette kan forhindres ved langsom seponering.
 • Skal ikke brukes i nærheten av øyet grunnet risiko for glaukomutvikling.

Bivirkninger:

Svært sjeldne (<1/10 000): Hud: Pruritus. Infeksiøse: Follikulitt. Nevrologiske: Brennende følelse.. Øvrige: Smerter og reaksjoner på applikasjonsstedet. Lokale bivirkninger er rapportert: Tørr hud, hudirritasjon, dermatitt, perioral dermatitt, maserasjon, miliaria, telangiektasi. Maskering og spredning av infeksjoner. Systemeffekt, inkl. HPA-akse-suppresjon og Cushings syndrom.

Før forskrivning av Elocon, se preparatomtale

DERM-1250158-0000 Marts 2018