LIS anbefalinger1

Helseforetakene har lagt ut innkjøp av hiv-legemidler på anbud gjennom LIS-ordningen. Dette innebærer at det foreligger en prioritert liste over medikamenter. Avvik fra LIS-hiv anbefalingen begrunnes i pasientens journal.

LIS-anbefaler at man jevnlig revurderer pasientens faste hiv-medisiner

Vurdering av pasienters faste hiv-medisiner er sentral ved alle konsultasjoner. LIS hiv spesialistgruppe anbefaler at klinisk vurdering også inkluderer mulighetene for å finne det rimeligste alternativ som dekker den enkelte pasients behov.

Rangeringen for anbefalte 1. linjebehandlinger skal som hovedregel følges, men dersom pasienten av medisinske årsaker ikke kan bruke den rimeligste behandlingen, skal disse årsakene dokumenteres i pasientens journal. Står pasienten på en velfungerende behandling med lavere pris enn anbudsvinner er bytte ikke nødvendig.

ISENTRESS 400 og 600 mg er nå anbefalt førstevalg for hiv-pasienter1

Anbefalte 1.linjebehandlinger i prioritert rekkefølge

Rangering Behandling
1. valg ISENTRESS, 600/400 mg + Emtricitabine/tenofovir disoproxil Mylan
2. valg ISENTRESS, 600/400 mg + Abakavir/lamivudin Mylan
3. valg TRIUMEQ
4. valg TIVICAY 50 MG + Emtricitabine/tenofovir disoproxil Mylan
5. valg TIVICAY 50 MG + Abacavir/lamivudin Mylan
6. valg BIKTARVY

Prisen for ISENTRESS (raltegravir) er den samme uavhengig av om det doseres 600 mg x 2 én gang daglig eller 400 mg to ganger daglig1

Anbefalingene gjelder fra 01.12.2019 til 30.11.2021

Andre komplette behandlingsregimer

Behandling Merknad
Efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil Mylan Kostnad for ett år i maks AUP Atripla: Kr 103 188
REZOLSTA +
Emtricitabine/tenofovir disoproxil Mylan
PI + booster
DELSTRIGO NNRTI
JULUCA 2-medikamentregime
DOVATO 2-medikamentregime
GENVOYA ORIFARM Om bruk av Genvoya er uunngåelig, skal Genvoya Orifarm brukes (identisk parallellimport), ikke Genvoya fra Gilead

Posteksposisjonsprofylakse (PEP)

Behandling Merknad
ISENTRESS, 600/400 mg +
Emtricitabine/tenofovir disoproxil Mylan
4 uker
Emtricitabine/TDF 1 tablett daglig
Isentress 2 tabletter 1 gang daglig

Pre-eksposisjonsprofylakse (PrEP)

Behandling Merknad
Emtricitabine/tenofovir disoproxil Mylan 1 tablett daglig

Referanser

  • 1.

    https://sykehusinnkjop.no/Documents/Legemidler/Avtaler%20og%20anbefalinger/2020/Anbefalinger%20LIS%20hiv.pdf, lest 06.03.2020

NO-MFA-00033 03/20