Effekt

Effekten av DELSTRIGO og PIFELTRO ble verifisert i to 48 ukers studier av ubehandlede voksne pasienter med HIV-1: DRIVE-FORWARD og DRIVE-AHEAD studien. Begge studier viste:

Effekt uavhengig av virusmengde ved baseline

Drive ahead

DELSTRIGO viste seg å være non-inferior til EFV/FTC/TDF definert ved HIV-1 RNA <50 kopier/mL ved uke 48 (84% vs 81%)1

Drive ahead graph

Adaptert fra Orkin C, Squires KE, Molina JM, et al, 20181

Andel pasienter fra hver studie som ved baseline hadde HIV-1 RNA > 100 000 kopier/mL

21%

Vedvarende virus suppressjon uavhengig av virusmengde ved baseline målt som andel av pasienter som oppnådde HIV-1 RNA

DRIVE-AHEAD virusmengde ved baseline:

 • HIV-1 RNA >100,000 kopier/mL:
  • 81% for DELSTRIGO
  • 81% for EFV/FTC/TDF
 • HIV-1 RNA ≤100,000 kopier/mL:
  • 91% for DELSTRIGO
  • 91% for EFV/FTC/TDF

CI = konfidens intervall, DRV/r = darunavir/ritonavir, EFV/FTC/TDF = efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate, HIV-1 = humant immunsvikt virus type 1, NRTI = nucleoside reverse transcriptase inhibitor, RNA = ribonucleic acid

 

Effekt uavhengig av virusmengde ved baseline.

Drive forward

PIFELTRO + 2 NRTIs viste seg å være non-inferior til DRV/r + 2 NRTIs definert ved HIV-1 RNA <50 kopier/mL ved uke 48 (84% vs 80%)2

Drive forward graph

Adaptert fra Molina JM, Squires KE, Sax PE, et al, 20182

Andel pasienter fra hver studie som ved baseline hadde HIV-1 RNA > 100 000 kopier/mL

20%

Vedvarende virus suppressjon uavhengig av virusmengde ved baseline målt som andel av pasienter som oppnådde HIV-1 RNA

DRIVE-FORWARD virusmengde ved baseline:

 • HIV-1 RNA >100,000 kopier/mL:
  • 81% for PIFELTRO + 2 NRTIs
  • 76% for DRV/r + 2 NRTIs
 • HIV-1 RNA ≤100,000 kopier/mL:
  • 90% for PIFELTRO + 2 NRTIs
  • 89% for DRV/r + 2 NRTIs

CI = konfidens intervall, DRV/r = darunavir/ritonavir, EFV/FTC/TDF = efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate, HIV-1 = humant immunsvikt virus type 1, NRTI = nucleoside reverse transcriptase inhibitor, RNA = ribonucleic acid

 

DRIVE-SHIFT studien viste at:

DELSTRIGO har vedvarende effekt ved bytte mellom behandlingsregimer3

Drive shift
Drive shift graph
Drive shift graph

grafer Adaptert fra Johnsen M, Kumar P,Molina JM, et al, 20193

 

Studie design DRIVE-AHEAD1:

Drive-Ahead er et randomisert, dobbeltblindt, aktivt kontrollert fase 3-studie for å vurdere effektiviteten og sikkerheten til Delstrigo.

728 voksne individer med HIV-1 ble randomisert 1:1 og fikk en dose én gang daglig med enten DELSTRIGO eller EFV/FTC/TDF i 48 uker. Viktige oppføringskriterier var HIV-1 RNA ≥ 1000 kopier/ml innen 45 dager før dag 1, antiretroviral behandlingsnaiv, ingen genotypisk resistens mot noen studiemedisiner. Stratifiseringsfaktorer: HIV-1 RNA> 100 000 kopier / ml og kronisk hepatitt B- eller C-infeksjonsstatus.

Primære sluttpunkter: 1) Andelen av deltakerne som oppnådde HIV1 RNA <50 kopier/ml i uke 48, ved bruk av en analysetilnærming som behandler alle manglende verdier som feil, inkludert deltakere som oppfylte kriteriene for protokolldefinert virologisk svikt (PDVF). PDVF ble definert som: HIV1 RNA ≥200 kopier/ml i uke 24 eller 36; eller HIV1 RNA ≥50 kopier/ml i uke 48; eller HIV1 RNA ≥50 kopier/ml etter initial respons av HIV1 RNA <50 kopier/ml. 2) Andelen deltakere med nevropsykiatriske bivirkninger i kategoriene svimmelhet, søvnforstyrrelser og forstyrrelser, og endret sensorium. Sekundært sluttpunkt: Endring fra baseline ved fastende LDL-kolesterol og ikke-HDL-kolesterol.

 

Studie design DRIVE-FORWARD2:

Drive-forward er et randomisert, dobbeltblindt, aktivt kontrollert fase 3-studie for å vurdere effekt og sikkerhet av Pifeltro.

766 voksne forsøkspersoner med HIV-1 ble randomisert 1: 1 og fikk en dose én gang daglig med enten PIFELTRO + 2 utprøvervalgte NRTI-er (FTC/TDF eller ABC/3TC) eller DRV/r + 2-undersøkte-valgte NRTI-er i 48 uker. Viktige inklusjonsskriterier var HIV-1 RNA ≥ 1000 kopier/ml innen 45 dager før dag 1, antiretroviral behandlingsnaiv, ingen genotypisk resistens mot noen studiemedisiner. Stratifiseringsfaktorer: HIV-1 RNA> 100 000 kopier/ml og NRTI valg. Primære endepunkter: Andelen av deltakerne som oppnådde HIV1 RNA <50 kopier/ml i uke 48, ved bruk av en analysetilnærming som behandler alle manglende verdier som feil, inkludert deltakere som oppfylte kriteriene for protokolldefinert virologisk svikt (PDVF). PDVF ble definert som: HIV1 RNA ≥200 kopier/ml i uke 24 eller 36; eller HIV1 RNA ≥50 kopier/ml i uke 48; eller HIV1 RNA ≥50 kopier/ml etter initial respons av HIV1 RNA <50 kopier/ml. Sekundært endepunkt: Endring fra baseline ved fastende LDL-kolesterol og ikke-HDL-kolesterol.

 

Studie design DRIVE-SHIFT3:

Drive-SHIFT er en open-label, aktivt kontrollert, non-inferiority studie med voksne pasienter med HIV-1 som har vært virologisk supprimerte i >= 6 måneder på 2 NRTI + en boosted protease hemmer, boosted elvitegravir eller en NNRTI. Pasientene ble randomisert (2:1) til å bytte til en gang daglig, en tablett doravirin 100 mg med lamuvidin 300 mg og tenofovir disoproxil fumarat 300 mg (DOR/3TC/TDF) eller til å fortsette pågående behandling (baseline regime) i 24 uker. Det primære endepunktet var andel pasienter med HIV-1 RNA mindre enn 50 kopier/mL (definert ved FDA snapshot approach). Den primære sammenligningen var mellom (DOR/3TC/TDF) ved uke 48 og baseline regime ved uke 24, og et sekundært endepunkt hvor man sammenlignet gruppene ved uke 24 (non-inferiority margin, 28%)

Referanser

 • 1.

  Orkin C, Squires K E, Molina JM, et al. Doravirine/Lamivudine/Tenofovir Disoproxil Fumarate is Non-inferior to Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil Fumarate in Treatment-naïve Adults With Human Immunodeficiency Virus-1 Infection: week 48 Results of the DRIVE-AHEAD Trial. Clin Infect Dis. 2018. Epub 2018 August 31

 • 2.

  Molina JM, Squires K, Sax P E et al. Doravirine versus ritonavir-boosted darunavir in antiretroviral-naïve adults with HIV-1 (DRIVE-FORWARD): 48-week results of a randomized, double-blind, phase 3, non-inferiority trial. Lancet HIV. 2018;5(5):e211-e220. doi:10.1016/S2352-3018(18)30021-3. Epub 2018 March 25.

 • 3.

  Johnson M, Kumar P, Molina JM, et al; for the DRIVE-SHIFT Study Group. Switching to doravirine/lamivudine/tenofovir disoproxil fumarate (DOR/3TC/TDF) maintains HIV-1 virologic suppression through 48 weeks: results of the DRIVE-SHIFT trial. 2019;81(4):463-472. doi:10.1097/QAI.0000000000002056.

NO-DOR-00025 03/20