Interaksjoner

Delstrigo og Pifeltro kan brukes med mange vanlige brukte medikamenter1,2

Interaksjoner
  • Legemidler som er sterke CYP3A-enzymindusere skal ikke gis samtidig med Doravirin på grunn av betydelig reduksjon i plasmakonsentrasjonen1,2.
  • Doravirin i en dose på 100 mg en gang daglig vil sannsynligvis ikke ha en klinisk relevant effekt på andre legemidler som er avhengige av CYP-enzymer1,2.
 

Kan brukes sammen med mange HIV ARVs

Interaksjoner

Kontraindikasjoner1,2:

Interaksjoner

Sammen med rifabutin, bør en tablett med PIFELTRO tas omtrent 12 timer etter dosen av DELSTRIGO. Hvis PIFELTRO gis samtidig med rifabutin, bør en tablett med PIFELTRO tas to ganger daglig (ca. 12 timers mellomrom).

a) monitor for bivirkninger assosiert med TDF.

b) Samtidig bruk av DELSTRIGO eller PIFELTRO med rifabutin kan forårsake en reduksjon i plasma konsentrasjoner av doravirin (induksjon av CYP3A enzymer). Hvis DELSTRIGO gis samtidig med rifabutin, bør en tablett PIFELTRO tas omtrent 12 timer etter dosen med DELSTRIGO. Hvis PIFELTRO gis samtidig med rifabutin, bør en tablett PIFELTRO tas to ganger daglig (med omtrent 12 timers mellomrom).

c) Samtidig bruk av DELSTRIGO eller PIFELTRO med azol-soppdrepende midler kan forårsake en økning i plasmakonsentrasjonen av doravirin (hemming av CYP3A-enzymer). Ingen dosejustering er nødvendig.

d) Samtidig bruk av PIFELTRO med efavirenz, etravirin eller nevirapin kan redusere plasmakonsentrasjonen av doravirin (CYP3A-induksjon).

e) Samtidig bruk av PIFELTRO med ritonavir- / cobicistat-boostet PI, ritonavir- / cobicistat-boostet elvitegravir eller unboosted PI kan forårsake en økning i plasmakonsentrasjonen av doravirin (hemming av CYP3A enzymer). Ingen dosejustering er nødvendig når PIFELTRO gis sammen med ritonavir- / cobicistatboosted PI, ritonavir- / cobicistat-boostet elvitegravir eller unboosted PI.

Referanser

  • 1.

    Delstrigo SPC Des 2019, avsnitt 4.5.

  • 2.

    Pilfeltro SPC Des 2019, avsnitt 4.5.

NO-DOR-00027 03/20