Lipidprofil

DELSTRIGO og PIFELTRO har en nøytral lipidprofil1,2

HIV-1 kan være assosiert med økte lipidnivåer, noe som kan føre til dyslipidemi

 • Den uavhengige sammenhengen mellom HIV RNA-nivåer og forskjellige lipidparametere antyder at viral replikasjon har en direkte effekt på lipidnivåene3,4
 • Pasienter med HIV-1 viser høyere prevalens av dyslipidemi sammenlignet med befolkningen generelt3

Behandling med ARV kan også ha effekt på lipider

 • Historisk sett er bruken av ARV-er assosiert med økning i totalt kolesterol og LDLC, med liten endring i HDLC5
 

DELSTRIGO Lipid profil vs EFV/FTC/TDF1

Drive ahead

DRIVE-AHEAD: Signifikant forskjell i LDL-C og ikke-HDL-C ved uke 481

Delstrigo lipidprofil

aStatistiske analyser var ikke predefinert for disse kategoriene.
Adaptert fra Molina JM, Squires K, Sax P E et al., 20181

 

PIFELTRO Lipidprofil vs DRV/r2

Drive forward

DRIVE-FORWARD: Signifikant forskjell i LDL-C og ikke-HDL-C ved uke 482

Pifeltro lipidprofil

aStatistiske analyser var ikke predefinert for disse kategoriene.
Adaptert fra Orkin C, Squires K E, Molina JM, et al.,20182

Referanser

 • 1.

  Orkin C, Squires K E, Molina JM, et al. Doravirine/Lamivudine/Tenofovir Disoproxil Fumarate is Non-inferior to Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil Fumarate in Treatment-naïve Adults With Human Immunodeficiency Virus-1 Infection: week 48 Results of the DRIVE-AHEAD Trial. Clin Infect Dis. 2018. Epub 2018 August 31

 • 2.

  Molina JM, Squires K, Sax P E et al. Doravirine versus ritonavir-boosted darunavir in antiretroviral-naïve adults with HIV-1 (DRIVE-FORWARD): 48-week results of a randomized, double-blind, phase 3, non-inferiority trial. Lancet HIV. 2018;5(5):e211-e220. doi:10.1016/S2352-3018(18)30021-3. Epub 2018 March 25.

 • 3.

  Hussain NE, Ahmed M, Managing dyslipedimia in HIV/AIDS patients: chalenges and solutions, HIV/AIDS - Research and Pallative care, 2015:7 1-10

 • 4.

  Atkinson EC, Hadigan C, Management of dyslipedima in HIV infection, Clinical Lipidology, 7:6, 603-606

 • 5.

  Viskovic K, Lepej SZ, Gorenec A, et al, Cardiovascular markers of inflammation and serum lipid levels in HIV-infected patients with undetectable viremia, Scientific Reports 2018, 8:6113

DRIVE-FORWARD studiedesign DRIVE-AHEAD studiedesign
NO-DOR-00026 03/20