Studier

MSD

DRIVE-FORWARD (2018):

PIFELTRO sammenlignet med ritonavir-boosted darunavir hos behandlingsnaive pasienter uten tidligere resistens mot NNRTI

En dobbeltblind, mulitsenter, non-inferiorstudie der 769 pasienter ble randomisert til å få enten PIFELTRO eller ritonavir-boosted darunavir, begge i kombinasjon med en NRTI

MSD

DRIVE-AHEAD (2019):

DELSTRIGO sammenlignet med efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate hos behandlingsnaive pasienter uten tidligere resistens mot NNRTI

En dobbeltblind, mulitsenter, non-inferiorstudie der 734 pasienter ble randomisert til å få enten DELSTRIGO eller efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate

MSD

DRIVE-SHIFT (2019):

Skifte til DELSTRIGO hos virologisk supprimerte pasienter

En åpen, aktivkontrollert, non-inferiorstudie der virologisk supprimerte pasienter som fikk enten boosted PI, boosted elvitegravir, eller en NNRTI, alle i kombinasjon med en NRTI ble randomisert (2:1) til å ENTEN skifte til DELSTRIGO eller å fortsette på sin eksisterende behandling i 24 uker.

NO-MFA-00035 03/20