Produkter

MSD har drevet aktiv forskning innen hiv behandling i mange tiår. I 1996 ble proteasehemmeren Crixivan (indinavir) lansert, og representerte i kombinasjon med 2 nukleosidanaloger et stort gjennombrudd for pasienter med hiv infeksjon. Videre forskning ledet til lanseringen av ikke-nukleosidanalogen Stocrin (efavirenz) i 1998, og i 2008 lanserte MSD den første integrasehemmeren: ISENTRESS (raltegravir).

MSD fortsetter sin dedikerte forskning på hiv behandling, og senest i 2019 ble to nye ikke-nukleosidanalogpreparater lansert: DELSTRIGO▼ (doravirin + TDF) og PIFELTRO▼ (doravirin).

Delstrigo
doravirin + TDF
Pifeltro
doravirin
Isentress
raltegravir
NO-MFA-00037 03/20