Faglig oppdatering

MSD
Kardiovaskulære sykdommer

Bruk av Lixiana hos pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer som skulle elektrokonverteres ble dokumentert i studien ENSURE-AF og publisert i The Lancet i 2016. Se video med medisinsk rådgiver i MSD Mette Kehlet, MD, PhD, og les mer om studien her. Link til publikasjonen finner du nederst i artikkelen (fulltekst krever innlogging).

Produkter

Lixiana

edoxaban

Les mer