Behandling

Nexplanon

etonogestrel

Klikk her

Instruksjonsfilmer for bruk av Nexplanon

Default Image

Instruksjonsfilm for innsetting av Nexplanon

Filmens lengde: 7.14 minutter WOMN-1260011-0000 Juli 2018
Default Image

Instruksjonsfilm for fjerning av Nexplanon

Filmens lengde: 3.09 minutter WOMN-1259868-0000 Juli 2018

Preparatomtaler

Cerazette tabletter 75 mikrogram

Last ned

Elonva oppløsning, 100 mikrogram injeksjonsvæske

Last ned

Elonva oppløsning, 150 mikrogram injeksjonsvæske

Last ned

Livial tabletter 2,5 mg

Last ned

Marvelon 21 tabletter 150 mikrogram/30 mikrogram

Last ned

Marvelon 28 tabletter 150 mikrogram/30 mikrogram

Last ned

Mercilon tabletter 150 mikrogram/20 mikrogram

Last ned

Nexplanon implantat 68 mg

Last ned

Nuvaring vaginalring 120 mikrogram/15 mikrogram

Last ned

Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml

Last ned

Puregon hetteglass

Last ned

Puregon sylinderampuller

Last ned

Zoely filmdrasjerte tabletter, 2,5 mg/1,5 mg

Last ned