Faglig oppdatering

Veiledning for innsetting og fjerning av Nexplanon®

article

Veiledning Nexplanon

Les mer

WOMN-1254798-0000 05/2018

Instruksjonsfilmer for bruk av Nexplanon

Default Image

Instruksjonsfilm for innsetting av Nexplanon

Filmens lengde: 7.14 minutter WOMN-1260011-0000 Juli 2018
Default Image

Instruksjonsfilm for fjerning av Nexplanon

Filmens lengde: 3.09 minutter WOMN-1259868-0000 Juli 2018

Viktig sikkerhetsinformasjon

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Indikasjon:

Antikonsepsjon. Sikkerhet og effekt er etablert hos kvinner mellom 18 og 40 år.

Kontraindikasjoner:

Aktiv venøs tromboembolisk sykdom. Kjente eller mistenkte ondartede tilstander som er kjønnshormonsensitive. Nåværende eller tidligere levertumorer (benigne eller maligne). Nåværende eller tidligere alvorlig leversykdom så lenge leverfunksjonsverdier ikke er normalisert. Udiagnostisert vaginalblødning. Overfølsomhet for virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene.

Forsiktighetsregler:

Redusert effekt ved samtidig bruk av visse legemidler. Graviditet må utelukkes før innsetting.

Bivirkninger:

Uregelmessig mens/amenore, acne, ømme bryst, hodepine, vektøkning.

Felles for all hormonell prevensjon:

Før forskrivning bør det foretas en fullstendig medisinsk anamnese og måling av blodtrykk.

Tryggere bruk av p-piller::

  • Alle p-piller av kombinasjonstypen gir en liten økning i risiko for blodpropp, og noen kvinner bør velge en annen prevensjon.
  • Grundig vurdering av alle som skal begynne med p-piller, informasjon om bivirkninger og risikofaktorer, samt rask oppfølging ved mistanke om blodpropp er viktig.

Statens legemiddelverk

Før forskrivning av Nexplanon, se preparatomtale

WOMN-1268124-0000 08/18