Neoadjuvant/Adjuvant behandling


KN-522-studien har vist at neoadjuvant behandling med KEYTRUDA® (pembrolizumab) + kjemoterapi etterfulgt av adjuvant KEYTRUDA® har vist signifikant lenger tid til tilbakefall (EFS) og en bedre patologisk komplett respons sammenlignet med dagens standardbehandling med kjemoterapi1.

23. juni 2022

Hva er en høyrisikopasient?

Tverrfaglige samarbeid er viktig for å identifisere høyrisikopasienter med trippel negativ brystkreft. En høyrisikopasient for tilbakefall av trippel negativ brystkreft kjennetegnes bl.a ved svulster:

  • >1 cm opp til 2 cm med lymfeknutemetastaser
  • >2 cm med eller uten lymfeknutemetastaser

St. Gallen konsensus og Nasjonalt handlingsprogram for Brystkreft anbefaler bruk av neoadjuvant behandling både av T2-svulster og ved cT1cN1 stadium spesielt ved HER2 positiv og trippel negativ status2.

Neoadjuvant behandling med kombinasjon av immunterapi + kjemoterapi

Hvorfor kombinere KEYTRUDA® (pembrolizumab) med kjemoterapi?

  • Kjemoterapi utøver sine cytotoksiske effekter ved å målrette seg mot celler som aktivt deler seg ved å hemme celledeling og fremme tumorcelledød gjennom deregulering av DNA-replikasjon, cellulær metabolisme eller mikrotubulus sammenstilling3,4.
  • KEYTRUDA® er et humanisert monoklonalt antistoff som binder seg til PD-1-reseptoren og blokkerer reseptorens interaksjon med lignandene PDL-1 og PD-L2, og frigjør PD-1-mediert hemming av immunrespons, inkludert antitumor-immunrespons1.
  • KEYTRUDA® forsterker T-celleresponsen (inkludert anti-tumorresponsen) ved å blokkere bindingen av PD-1 til PD-L1 og PD-L2, som er uttrykt i antigenpresenterende celler, og mulig uttrykt i tumorceller eller andre celler i tumorens mikromiljø1.

Når kjemoterapi kombineres med immunterapier som KEYTRUDA®, har det blitt antatt at kjemoterapi kan øke svulstens immunogenisitet og ytterligere aktivere en immunrepsons3.

Har du spørsmål rundt studien KEYTRUDA®?

Ta kontakt med Anne Høiberg.

Referanser:

1. Keytruda SPC, May 2022, 4.1

2. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, Mars 2022

3. Leonetti, Wever, Mazzaschi et al, Molecular basis and rationale for combining immune checkpoint inhibitors with chemotherapy in non-small cell lung cancer, Drug Resist Update, 2019, https://doi.org/10.1016/j.drup.2019.100644.2020;367:eaax0182.doi:10.1126/science.aax0182.

4. Referenced with permission from the NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines ) for Breast Cancer v8.2021. Ⓒ National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2021. All rights reserved. Accessed 28 March 2022.

NO-OBR-00009 06/22