Dosering1


LYNPARZA® er tilgjengelig som kapsler og tabletter. Disse har viktige doseringsforskjeller som du kan lese mer om nedenfor. Behandling bør initieres og overvåkes av lege med erfaring i bruk av legemidler til kreftbehandling.

Viktige doseringsforskjeller mellom kapsler og tabletter

Kapsler (50 mg) skal ikke erstattes med tabletter (100 mg og 150 mg) på en mg-til-mg-basis pga. forskjeller i dosering og biotilgjengelighet for hver formulering. Tabletter skal heller ikke erstattes med kapsler på en mg-til-mg-basis pga. forskjeller i dosering og biotilgjengelighet for hver formulering. De spesifikke doseringsanbefalingene for hver legemiddelformulering skal derfor følges.

Anbefalt dose av Lynparza tabletter som monoterapi eller i kombinasjon med bevacizumab er 300 mg (to tabletter à 150 mg) som skal tas to ganger daglig, tilsvarende en daglig dose på totalt 600 mg. Tablett à 100 mg er tilgjengelig for dosereduksjon.

Anbefalt dose av Lynparza kapsler er 400 mg (åtte kapsler) som skal tas to ganger daglig, tilsvarende en daglig dose på totalt 800 mg.

Se Lynparza «AstraZeneca» - Felleskatalogen for fullstendig informasjon om dosering, inkludert behandlingsvarighet og dosejusteringer.

Har du spørsmål rundt LYNPARZA®?

Ta kontakt med Tom Einar Lokkemyhr.

Referanser:

1. Lynparza SPC, Mai 2021, avsnitt 4.2.

AZ MSD