Dosering hver 6. uke også til pasienter som får kombinasjonsbehandling


Nå kan du også dosere KEYTRUDA® hver 6. uke til pasienter som får det i kombinasjon med annen behandling. Tidligere har dette kun vært for behandling som monoterapi.1

Ved dosering hver 6. uke kan antall infusjoner reduseres fra 17 til 9 per år. For pasienten betyr dette færre reiser og mindre tid på sykehus. For sykehuset gir det rom for økt kapasitet på infusjonsenheten og mer tilgjengelig helsepersonell.

Tilpass behandlingen ved behov

Anbefalt dose av KEYTRUDA® er enten 200 mg hver 3. uke eller 400 mg hver 6. uke administrert som intravenøs infusjon over 30 minutter.

Med dosering hver 3. eller 6. uke har man mulighet til å tilpasse behandlingen til hver enkelt pasients behov for oppfølging. For et sykehus med 30 pasienter vil det si at man kan frigjøre infusjonskapasiteten med opptil 240 infusjoner pr år.

Betydningen av dosering hver 3. uke vs hver 6. uke for pasienter og sykehus

* Q3W = hver 3. uke, Q6W = hver 6. uke

Hvor lenge skal man behandle med KEYTRUDA®?

  • Pasientene bør behandles med KEYTRUDA® inntil sykdomsprogresjon eller til uakseptabel toksisitet. Det er observert atypiske responser, f.eks. forbigående vekst av tumor i begynnelsen eller små nye lesjoner innen de første månedene, etterfulgt av at tumor krymper.
  • For klinisk stabile pasienter med initiale tegn på sykdomsprogresjon, anbefales det å fortsette med behandling inntil sykdomsprogresjonen er bekreftet.
  • Ved adjuvant behandling av melanom skaI KEYTRUDA® gis inntil tilbakefall, uakseptabel toksisitet eller i en periode på opptil 1 år.1
  • Dosereduksjon av Keytruda er ikke anbefalt. KEYTRUDA® bør tilbakeholdes eller seponeres for håndtering av bivirkninger. Les mer om håndtering av bivirkninger her.

KEYTRUDA® i kombinasjon med LENVIMA (lenvatinib)

Ved bruk av KEYTRUDA® i kombinasjon med lenvatinib bør ett eller begge legemidler tas bort ved behov. Lenvatinib bør tilbakeholdes, dosen reduseres eller seponeres i samsvar med instruksjonene i SPC. Ingen dosereduksjon er anbefalt for KEYTRUDA. Når KEYTRUDA administreres i kombinasjon med aksitinib eller lenvatinib, henvises det til SPC for aksitinib eller lenvatinib før behandlingsstart.

Se Felleskatalogen for lenvatinib

Se Felleskatalogen for aksitinib

Her er en hendig oversikt hvilke indikasjoner som trenger PD-L1 testing før oppstart av behandling

Overview of testing for KEYTRUDA®

The table below describes the regulatory approved diagnostic-associated indications. Click the tabs to view PD-L1 or MMR/MSI information for determining patient eligibility for treatment with KEYTRUDA®.

Click i in the table below for links to references.

 
KEYTRUDA® eligible
 
Not applicable

Tumor type
Line of
treatment
Regimen Patient population
Scoring algorithm
 
TPS CPS
Approximate PD-L1 prevalence
 

Line:1 Regimen:In combination with chemotherapy Patient population:
Metastatic non-squamous
No EGFR or ALK mutations
i
TPS, CPS:No testing Prevalence
i
 
Line:1 Regimen:In combination with chemotherapy Patient population:
Metastatic squamous
i
TPS, CPS:No testing Prevalence
i
 
Line:1 Regimen:Monotherapy Patient population:
Metastatic non-squamous
No EGFR or ALK mutations
i
TPS:≥50% CPS:  Prevalence
i
 
Line:2 Regimen:Monotherapy Patient population:
Locally advanced (stage IIIB) or metastatic (stage IV) after previous chemotherapy regimen
i
TPS:≥1% CPS:   

Line:1 Regimen:Monotherapy Patient population:
Advanced
Unresectable or metastatic
i
TPS, CPS:
No testing
 
 
Line:Adjuvant Regimen:Monotherapy
Patient population:
Stage III with melanoma and lymph node involvement
who have undergone complete resection
i
TPS, CPS:
No testing
  

Line:1 Regimen:Monotherapy
or in combination
with chemotherapy
Patient population:
Recurrent or metastatic
i
TPS: CPS:≥1 Prevalence Prevalence
i
 
Line:2 Regimen:Monotherapy Patient population:
Recurrent or metastatic after progression with platinum-based chemotherapy
i
TPS:≥50% CPS:  Prevalence
i

Line:1 Regimen:In combination with
chemotherapy
Patient population:
Locally advanced
unresectable or metastatic
carcinoma or HER-2
negative gastroesophageal
junction adenocarcinoma
i
TPS: CPS:≥10 Prevalence Prevalence
i

Line:1 Regimen:In combination with
chemotherapy
Patient population:
Locally recurrent
unresectable or metastatic
i
TPS: CPS:≥10 Prevalence Prevalence
i 

Line:1 Regimen:Monotherapy Patient population:
Locally advanced or metastatic
not eligible for cisplatin
i
TPS: CPS:≥10 Prevalence
i
 
Line:2 Regimen:Monotherapy Patient population:
Locally advanced or metastatic after progression with platinum-based chemotherapy
i
TPS, CPS:No testing   

Line:1 Regimen:In combination with axitinib Patient population:
Advanced
i
TPS, CPS:
No testing
  

Line:3 Regimen:Monotherapy Patient population:
Relapsed or refractory
who have failed autologous stem cell transplant and brentuximab vedotin (BV), or who are transplant-ineligible and have failed BV
i
TPS, CPS:
No testing
 Tumor type
Line of
treatment
Regimen Patient population
Test modality
 
IHC-MMR PCR-MSI
Approximate dMMR/MSI-H prevalence
 

Line:1 Regimen:Monotherapy Patient population:
Metastatic microsatellite
instability-high (MSI-H)
or mismatch repair
deficient (dMMR)
i
TPS:dMMR CPS:MSI-H Prevalence
iReferanser:

1: KEYTRUDA SPC, Nov 2021, 4.1, 4.2, 4.8

NO-KEY-00266 01/22