Produkter

BRIDION®

Sugammadex

Les mer

Elocon

Mometasone furoate

Les mer

GARDASIL® 9

Human Papillomavirus diseases caused by 9 HPV Types

Les mer

Nexplanon

68 mg etonogestrel

Les mer

Steglatro

ertugliflozin

Les mer

Zinplava

Bezlotoxumab

Les mer

Preparatomtale

Anestesiologi

Bridion 100 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Last ned

Esmeron 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Last ned

Dermatologi

Diprosalic liniment, oppløsning

Last ned

Diprosalic salve

Last ned

Elocon 0,1 % krem, salve og liniment

Last ned

Diabetes

Janumet 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter

Last ned

Janumet 50 mg/1000 mg filmdrasjerte tabletter

Last ned

Januvia 25 mg filmdrasjerte tabletter

Last ned

Januvia 50 mg filmdrasjerte tabletter

Last ned

Januvia 100 mg filmdrasjerte tabletter

Last ned

Segluromet filmdrasjerte tabletter

Last ned

Steglatro filmdrasjerte tabletter

Last ned

Steglujan filmdrasjerte tabletter

Last ned

Immunologi

Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

Last ned

Simponi 50 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn eller sprøyte

Last ned

Simponi 100 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn eller sprøyte

Last ned

Infeksjonssykdommer

CANCIDAS pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Last ned

IntronA injeksjonsvæske, oppløsning i flerdosepenn

Last ned

INVANZ 1 g pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Last ned

ISENTRESS 400 mg tabletter, filmdrasjerte

Last ned

ISENTRESS 600 mg tabletter, filmdrasjerte

Last ned

ISENTRESS tyggetabletter

Last ned

Noxafil 100 mg enterotabletter

Last ned

Noxafil 300 mg konsentrat til infusjonsvæske

Last ned

Noxafil 40 mg/ml mikstur, suspensjon

Last ned

PegIntron pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Last ned

PREVYMIS filmdrasjerte tabletter

Last ned

Rebetol 200 mg harde kapsler

Last ned

Rebetol 40 mg/ml mikstur, oppløsning

Last ned

Sivextro 200 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Last ned

Sivextro 200 mg filmdrasjerte tabletter

Last ned

STOCRIN filmdrasjert tabletter

Last ned

ZEPATIER 50 mg/100 mg filmdrasjerte tabletter

Last ned

Zerbaxa 1 g/0,5 g pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Last ned

ZINPLAVA 25 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Last ned

Kardiovaskulære sykdommer

Adempas filmdrasjerte tabletter

Last ned

Atozet filmdrasjerte tabletter

Last ned

Cozaar pulver og væske til mikstur, suspensjon

Last ned

Cozaar filmdrasjerte tabletter

Last ned

Cozaar Comp filmdrasjerte tabletter

Last ned

Cozaar Comp Forte 100 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter

Last ned

Ezetrol tabletter

Last ned

Inegy tabletter

Last ned

Lixiana 15 mg tabletter, filmdrasjerte

Last ned

Lixiana 30 mg tabletter, filmdrasjerte

Last ned

Lixiana 60 mg tabletter, filmdrasjerte

Last ned

Renitec Comp 20 mg/12,5 mg, tabletter

Last ned

Renitec tabletter

Last ned

ZOCOR filmdrasjerte tabletter

Last ned

Kvinnehelse

Cerazette tabletter 75 mikrogram

Last ned

Elonva oppløsning, 100 mikrogram injeksjonsvæske

Last ned

Elonva oppløsning, 150 mikrogram injeksjonsvæske

Last ned

Fosamax 10 mg tabletter

Last ned

Fosamax 70 mg tabletter

Last ned

Livial tabletter 2,5 mg

Last ned

Marvelon 21 tabletter 150 mikrogram/30 mikrogram

Last ned

Marvelon 28 tabletter 150 mikrogram/30 mikrogram

Last ned

Mercilon 28 tabletter 150 mikrogram/20 mikrogram

Last ned

Nexplanon 68 mg implantat til subkutan bruk

Last ned

NuvaRing vaginalring 120 mikrogram/15 mikrogram

Last ned

Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning

Last ned

Puregon hetteglass

Last ned

Puregon sylinderampuller

Last ned

Zoely 2,5 mg/1,5 mg filmdrasjerte tabletter

Last ned

Onkologi

EMEND kapsler, harde

Last ned

IVEMEND 150 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Last ned

KEYTRUDA 25 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Last ned

KEYTRUDA 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Last ned

OncoTICE pulver til suspensjon til intravesikal bruk

Last ned

Temodal 20 mg harde kapsler

Last ned

Temodal 100 mg harde kapsler

Last ned

Temodal 140 mg harde kapsler

Last ned

Temodal 180 mg harde kapsler

Last ned

Temodal 250 mg harde kapsler

Last ned

Temodal 2,5 mg/ml pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Last ned

Vaksiner

Gardasil 9 injeksjonsvæske, suspensjon

Last ned

Gardasil 9 injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Last ned

M-M-RVAXPRO pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Last ned

Pneumovax

Last ned

RotaTeq mikstur, oppløsning

Last ned

VAQTA 25 E/0,5 ml injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Last ned

VAQTA 50 E/1 ml injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Last ned

VARIVAX pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

Last ned

ZOSTAVAX pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

Last ned

ZOSTAVAX pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Last ned

Andre produkter

Aerius 0,5 mg/ml mikstur, oppløsning

Last ned

Aerius 2,5 mg smeltetabletter

Last ned

Aerius 5 mg tabletter, filmdrasjerte

Last ned

Andriol 40 mg kapsel, myk

Last ned

Arcoxia filmdrasjerte tabletter

Last ned

Asmanex Twisthaler inhalasjonspulver

Last ned

Celeston Chronodose injeksjonsvæske, suspensjon

Last ned

Cubicin pulver til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning

Last ned

Maxalt Rapitab smeltetablett

Last ned

Maxalt tablett

Last ned

Modiodal tabletter

Last ned

Nasonex nesepray, suspensjon

Last ned

Norcuron® pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Last ned

Proscar tabletter

Last ned

Remeron filmdrasjerte tabletter

Last ned

Remeron-S 15 mg smeltetabletter

Last ned

Sinemet Depot Mite depottabletter

Last ned

Sinemet tabletter

Last ned

Singulair filmdrasjerte tabletter

Last ned

Singulair 4 mg tyggetabletter

Last ned

Singulair 5 mg tyggetabletter

Last ned

TALOXA 600 mg tabletter

Last ned

Tienam pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Last ned

Tolvon filmdrasjerte tabletter

Last ned