Produkter

BRIDION®
Sugammadex
Delstrigo
doravirin + TDF
Elocon
Mometasone furoate
GARDASIL® 9
Human Papillomavirus diseases caused by 9 HPV Types
Isentress
raltegravir
Nexplanon
68 mg etonogestrel
Pifeltro
doravirin

Preparatomtale

Anestesiologi

Bridion 100 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Last ned

Esmeron 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Last ned

Diabetes

Janumet 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter

Last ned

Janumet 50 mg/1000 mg filmdrasjerte tabletter

Last ned

Januvia 25 mg filmdrasjerte tabletter

Last ned

Januvia 50 mg filmdrasjerte tabletter

Last ned

Januvia 100 mg filmdrasjerte tabletter

Last ned

Segluromet filmdrasjerte tabletter

Last ned

Steglatro filmdrasjerte tabletter

Last ned

Steglujan filmdrasjerte tabletter

Last ned

Immunologi

Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

Last ned

Simponi 50 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn eller sprøyte

Last ned

Simponi 100 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn eller sprøyte

Last ned

Infeksjonssykdommer

Cancidas pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Last ned

Cubicin pulver til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning

Last ned

Delstrigo 100 mg/300 mg/245 mg filmdrasjerte tabletter

Last ned

IntronA 18 millioner IE/3 ml injeksjonsvæske eller infusjonsvæske, oppløsning

Last ned

IntronA 25 millioner IE/2,5 ml injeksjonsvæske eller infusjonsvæske, oppløsning

Last ned

Invanz 1 g pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Last ned

Isentress 400 mg filmdrasjerte tabletter

Last ned

Isentress 600 mg filmdrasjerte tabletter

Last ned

Isentress tyggetabletter

Last ned

Noxafil 100 mg enterotabletter

Last ned

Noxafil 300 mg konsentrat til infusjonsvæske

Last ned

Noxafil 40 mg/ml mikstur, suspensjon

Last ned

PegIntron pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Last ned

Pifeltro 100mg tabletter

Last ned

Prevymis 240 mg konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Last ned

Prevymis 240 mg filmdrasjerte tabletter

Last ned

Rebetol 200 mg harde kapsler

Last ned

Rebetol 40 mg/ml mikstur, oppløsning

Last ned

Recarbrio 500 mg/250 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Last ned

Sivextro 200 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Last ned

Sivextro 200 mg filmdrasjerte tabletter

Last ned

Stocrin filmdrasjerte tabletter

Last ned

Tienam pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Last ned

Zepatier 50 mg/100 mg filmdrasjerte tabletter

Last ned

Zerbaxa 1 g/0,5 g pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Last ned

Zinplava 25 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Last ned

Kardiovaskulære sykdommer

Adempas filmdrasjerte tabletter

Last ned

Atozet filmdrasjerte tabletter

Last ned

Cozaar filmdrasjerte tabletter

Last ned

Cozaar Comp filmdrasjerte tabletter

Last ned

Cozaar Comp Forte 100 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter

Last ned

Ezetrol 10 mg tabletter

Last ned

Inegy tabletter

Last ned

Lixiana filmdrasjerte tabletter

Last ned

Renitec Comp 20 mg/12,5 mg, tabletter

Last ned

Renitec tabletter

Last ned

Zocor filmdrasjerte tabletter

Last ned

Kvinnehelse

Puregon sylinderampuller

Last ned

Onkologi

Emend kapsler, harde

Last ned

Ivemend 150 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Last ned

Keytruda 25 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Last ned

Keytruda 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Last ned

OncoTICE pulver til suspensjon til intravesikal bruk

Last ned

Temodal 20 mg harde kapsler

Last ned

Temodal 100 mg harde kapsler

Last ned

Temodal 140 mg harde kapsler

Last ned

Temodal 180 mg harde kapsler

Last ned

Temodal 250 mg harde kapsler

Last ned

Temodal 2,5 mg/ml pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Last ned

Vaksiner

Gardasil 9 injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Last ned

M-M-RVAXPRO pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Last ned

Pneumovax injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Last ned

RotaTeq mikstur, oppløsning

Last ned

Vaqta 25 E/0,5 ml injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Last ned

Vaqta 50 E/1 ml injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Last ned

Varivax pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

Last ned

Zostavax pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Last ned

Andre produkter

Arcoxia filmdrasjerte tabletter

Last ned