GARDASIL 9 er forebyggende mot kreft og kjønnsvorter forårsaket av 9 HPV-typer - for både menn og kvinner1

Gardasil 9

GARDASIL 9▼ er indisert for aktiv immunisering av personer fra 9 år mot premaligne lesjoner og kreft i livmorhals, vulva, vagina og anus forårsaket av HPV-typer som vaksinen dekker og mot kjønnsvorter forårsaket av spesifikke HPV-typer.1

Det er ingen øvre aldersgrense for å ta vaksinen.1
GARDASIL 9 er nå tilgjengelig i alle norske apotek.

HPV-vaksinen ti år – hva er status?

HPV-vaksinering har vært inkludert i barne- vaksinasjonsprogrammet siden 2009, og mange spørsmål har blitt stilt disse årene, og de fleste av dem har blitt avklart. Professor emeritus Ole-Erik Iversen, som har deltatt i kliniske utprøvning av HPV-vaksiner og epidemiologiske HPV-studier, har publisert en artikkel i Tidsskriftet for den Norske Legeforening hvor han skriver om «HPV-vaksinen ti år – hva er status».2

Les mer her

Referanser

  • 1

    Gardasil 9 SPC juli 2018, seksjon 4.1, 4.2, 4.8, 5.1

  • 2

    Iversen; HPV-vaksinen ti år - hva er status? Tidsskr Nor Legeforen, 2017;6:430-431

VACC-1237270-0015 09/18