Gardasil 9 kan forebygge mot HPV-relatert kreft og kjønnsvorter også hos gutter og menn1

Gardasil 9

Ikke bare kvinner, men også menn rammes av HPV-relatert kreft og kjønnsvorter2,3. Folkehelseinstituttet har anbefalt HPV-vaksinering av 12 år gamle gutter siden 20164. Fra høsten 2018 innføres HPV-vaksine for gutter i barnevaksinasjonsprogrammet5.

Visste du at:

  • HPV var årsaken til 85% av analkreft og 32% av peniskreft hos norske menn i perioden 2011-2015. HPV var også årsaken til 75% av krefttilfellene i tunge og svelg2.
  • 1 av 10 gutter opplever kjønnsvorter før de er 46 år3,6.
  • Menn som har sex med menn er mer utsatt for å få analkreft5. Legeforeningen anbefaler HPV-vaksine for alle HIV positive opp til 26 år og opp til 40 år for menn som har sex med menn7.
  • HPV-vaksinene Gardasil og Gardasil 9 er de eneste vaksinene som i tillegg til analkreft er forebyggende mot kjønnsvorter1,8,9.
  • Det er ingen øvre aldersgrense for å ta Gardasil 91.
  • Gardasil9 har erstattet Gardasil. Nye foreskrivninger bør derfor være på Gardasil9.

Om du ønsker mer informasjon om vaksinering etter seksuell debut kan denne artikkelen fra Lommelegen, hvor overlege Sveinung Wergeland Sørbye ved avdeling for klinisk patologi ved Universitetssykehuset i Nord-Norge uttaler seg om temaet, være nyttig lesning.

Gardasil 9 er indisert for aktiv immunisering av personer fra 9 år mot premaligne lesjoner og kreft i livmorhals, vulva, vagina og anus forårsaket av HPV-typer som vaksinen dekker og mot kjønnsvorter forårsaket av spesifikke HPV-typer.1

Referenser

VACC-1237270-0018 09/18