Indikasjoner

GARDASIL 9 er indisert for aktiv immunisering av personer fra 9 år mot følgende HPV-sykdommer1

 • Premaligne lesjoner og kreft i livmorhals, vulva, vagina og anus forårsaket av HPV-typer som vaksinen dekker.
 • Kjønnsvorter (Condyloma acuminata) forårsaket av spesifikke HPV-typer.
 • Det er i prinsippet ingen øvre aldersgrense for å ta vaksinen1

GARDASIL 9 inneholder:1

Dosering og administrasjon

GARDASIL 9: FOREBYGGENDE MOT KREFT OG HPV RELATERT SYKDOM1

 • Forebyggende mot 7 HPV typer som forårsaker 89% av HPV relatert kreft i Europa2
 • Tilsvarende immunogenitet som GARDASIL på de 4 originale HPV typene (6, 11, 16, 18) og 97% effekt mot høyrisiko-sykdommer som er forårsaket av de andre onkogeniske typene (31, 33, 45, 52, 58)1,4
 • Tilgjengelig i alle norske apotek

Effekt og sikkerhet

De vanligste bivirkninger for GARDASIL 9 i kliniske studier1

 • De vanligste bivirkninger som ble observert med GARDASIL 9 var reaksjoner på injeksjonsstedet (84,8% av de vaksinerte innen 5 dager etter enhver vaksinasjonsavtale)1.
 • Hodepine (13,2% av de vaksinerte innen 15 dager etter enhver vaksinasjonsavtale)1.

Bivirkningene hadde vanligvis en mild til moderat alvorlighetsgrad1.

For full oversikt over bivirkninger, vennligst se SPC.

NB! GARDASIL 9 BØR FORSKRIVES TIL ALLE NYE PASIENTER, siden GARDASIL vil fases ut.

Referanser

 • 1

  Gardasil 9 SPC Juli 2018, Kap. 1, 2, 4.1, 4.1, 4.8, 5.1. 24.

 • 2

  Hartwig S, Baldauf J-J, Dominiak-Felden G et al. Elsevier, Estimation of the epidemiological burden of HPVrelated anogenital cancers, precancerous lesions, and genital warts in women and men in Europe: Potential additional benefit of a nine-valent second generation HPV vaccine compared to first generation HPV vaccines. Elsevier, Papillomavirus Research 2015; 1:90-100

 • 3

  Cervarix SPC Mai 2018, Kap. 2. 23.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Kontraindikasjoner:

Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene. Personer med overfølsomhet etter tidligere administrering av Gardasil 9 eller Gardasil/Silgard skal ikke få Gardasil 9.

Forsiktighetsregler:

Vaksinen beskytter bare mot sykdommer som forårsakes av HPV-typene vaksinen er rettet mot. Har ingen effekt på aktiv HPV-infeksjon eller etablert klinisk sykdom. Gardasil 9 skal brukes i henhold til offisielle anbefalinger.

Før forskrivning av Gardasil 9, se preparatomtale

* Retrospective epidemiological study using data obtained from the Cancer Incidence in Five Continents (CI5) database, Volume X, collected from 2003 throughout 2007, and extrapolated to the population of each country using 2013 Eurostat population data. Data are from 32 countries; all 31 countries covered by the EMA, and Switzerland. The estimated number of new cancers attributable to HPV overall, and to individual HPV types, was estimated by applying the corresponding cancer site-specific HPV prevalence.2

** Efficacy assessed in a per protocol population of women aged 16–26 years, having received 3 doses of GARDASIL 9 (0, 2, 6 months) after a fllow-up of up to 54 months after Dose 1 (median follow-up 4 years). The PPE population consisted of individuals who received all 3 vaccinations within one year of enrolment, did not have major deviations from the study protocol, were naive (PCR negative and seronegative) to the relevant HPV type(s) (types 31, 33, 45, 52, and 58) prior to Dose 1, and who remained PCR negative to the relevant HPV type(s) through one month post-Dose 3 (Month 7).