Indikasjon

Needle

Pneumovax anbefales for aktiv immunisering mot sykdom forårsaket av pneumokokker hos barn fra 2 års alder, ungdom og voksne.1

Om vaksinen

Vaksinen er fremstilt av rensede kapselpolysakkarider isolert fra de 23 vanligste pneumokokkserotypene, som forårsaker rundt 90 % av invasive pneumokokkinfeksjoner. Vaksinen dekker ca 70% av de pneumokokkserotypene som har gitt invasiv pneumokokksykdom i Norge i de senere årene2

Referanser

  • 1

    SPC Pneumovax 20.08.2019

  • 2

    FHI, vaksinasjonsveilederen, Pneumokokkvaksine: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/pneumokokkvaksinasjon---veileder-fo/ (01.06.2020)

 
NO-PNX-00021 07/20