Anbefalt bruk av Pneumovax (PPV23)

  • Alle personer over 2 år i risikogruppene som vurderes å ha behov for pneumokokkvaksine fordi Prevenar 13 (PKV13) alene beskytter mot for få serotyper
  • Personer over 65 år uten andre risikofaktorer enn alder bør tilbys PPV23. Det er så langt ikke grunnlag for å gi PKV13 til denne gruppen2

PPV23 i kombinasjon med PKV13

For pasienter med høy risiko for systemisk pneumokokksykdom kan det være aktuelt å gi Pneumovax (PPV23) i kombinasjon med Prevenar 13 (PKV13).2

Vær da oppmerksom på:

  • Prevenar 13 skal gis først for optimal immunrespons. Det bør gå minst 8 uker fra pasienten får Prevenar 13 til pasienten får vaksinasjon med Pneumovax.
  • Har pasienten tidligere vært vaksinert med Pneumovax og det vurderes å være behov for tilleggsvaksinasjon med Prevenar 13, bør intervallet være 1 år eller mer mellom PKV13 og PPV23.2

Referanser

  • 1

    SPC Pneumovax 20.08.2019

  • 2

    FHI, vaksinasjonsveilederen, Pneumokokkvaksine: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/pneumokokkvaksinasjon---veileder-fo/ (01.06.2020)

 
NO-PNX-00021 07/20