Doktor Dilemma Episode 1: KRAVLISTEN

oktober 1, 2022Spilletid: 10:46

Er det et kjent fenomen på legekontoret at pasienten googler sin diagnose og kommer til legen med en kravliste? Og MÅ pasienten ha noe i hånda når de går fra legekontoret? Dette er noen av spørsmålene vi stiller spesialister i allmennmedisin Johan Edvard Tellum på Aleris og Andreas Løfors på Abildsø legekontor. Hjertelig velkommen til Doktor Dilemma. Programserien som tar opp aktuelle problemstillinger dere leger kan komme opp i.