Doktor Dilemma Episode 4: SEKSUELL HELSE

oktober 1, 2022Spilletid: 18:19

Når skal du snakke om seksuell helse med pasienten? Hvorfor er samtalen om dette temaet vanskelig, og hva kan åpningsreplikken være? Fastlege ved Langnes legesenter i Tromsø, Jørn Bendiksen, og universitetslektor ved Universitetet i Oslo og fastlege ved Frogner helsesenter, Kjell Olav Borén Svendsen, diskuterer et dilemma som kanskje er det mest private på fastlegekontoret; Seksuell helse.