Foredrag med Dr Peter Fashing om behandling av trippel negativ brystkreft i tidlig stadium

oktober 1, 2022Spilletid: 26:17

Paradigmeskifte innen behandling av trippel negativ brystkreft i tidlig stadium.

Dr. Peter Fasching er førsteamanuensis i gynekologi og obstetrikk ved Universitetssykehuset Erlangen, Tyskland.

Siden 2011 har han vært leder for klinisk utprøvingsenhet og koordinator for brystkreftsenteret og gynekologisk onkologisk senter ved Universitetssykehuset Erlangen. Han har fungert som styringskomitémedlem og hovedutprøver i flere viktige brystkreftstudier, bl.a KN 522.

KEYTRUDA® (Pembrolizumab) – Se utfyllende informasjon i preparatomtalen, i utvalgt sikkerhetsinformasjon og bivirkninger.