Foredrag med Dr. Peter Fashing om nye behandlingsalternativer innen trippel negativ brystkreft i metastatisk setting.

oktober 1, 2022Spilletid: 25:35

Dr. Peter Fasching er førsteamanuensis i gynekologi og obstetrikk ved Universitetssykehuset Erlangen, Tyskland.

Siden 2011 har han vært leder for klinisk utprøvingsenhet og koordinator for brystkreftsenteret og gynekologisk onkologisk senter ved Universitetssykehuset Erlangen. Han har fungert som styringskomitémedlem og hovedutprøver i flere viktige brystkreftstudier, bl.a KN 522.